คอลัมน์ทันโลกทันเหตุการณ์ กับแพทยสภา: ผ่าตัดปลูกถ่ายไตชีวิตใหม่ของผู้ป่วยไตวาย

ข่าวทั่วไป 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

ในยุคสมัยที่ประชาชนเข้าถึงการรักษาทางการแพทย์ได้ดีขึ้น อายุขัยของประชากรไทยยาวขึ้น เราพบผู้ป่วยที่มีปัญหาไตวายมากขึ้น การแพทย์ในปัจจุบันได้มอบทางเลือกให้ผู้ป่วยที่มีภาวะไตวาย มีโอกาสได้ใช้ชีวิตปกติอีกครั้ง ไตวายสามารถเกิดได้จากหลายสาเหตุ ผู้ป่วยหลายราย ไตวายตั้งแต่เด็ก จากความผิดปกติแต่กำเนิด และไม่เคยมีโอกาสใช้ชีวิตอย่างเด็กปกติในวัยเดียวกัน เพราะต้องได้รับการฟอกเลือด หรือล้างไตตลอดเวลานอกจากนี้ยังมีสาเหตุ อื่นอีกมากมาย ที่ทำให้ไตทำงานผิดปกติ หรือไตวายได้ อาทิ นิ่ว มะเร็งไต เบาหวาน ความดันโลหิตสูง การใช้ยา ต่อเนื่องโดยไม่ปรึกษาแพทย์ ถุงน้ำในไต เป็นต้น เรียกได้ว่าภาวะไตวาย เป็นโชคร้ายเกิดขึ้นได้กับคนทุกเพศทุกวัย

          แหล่งอ้างอิง: นพ.ฐิติภัท หาญสมวงศ์สมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย           ในพระบรมราชูปถัมภ์ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย

"การปลูกถ่ายไต ได้รับการยอมรับ ว่าเป็นการรักษา ที่ดีที่สุดสำหรับผู้ป่วยไตวาย" ผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายไตนั้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างชัดเจน สามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวัน หรือทำงานได้ตามปกติอีกครั้ง ผู้ป่วยที่มีภาวะ ไตเสื่อม สามารถขอคำปรึกษาเรื่องการปลูกถ่ายไตได้ ตั้งแต่ก่อนที่จะเกิดภาวะไตวาย เพื่อเข้ารับการประเมินความเสี่ยงและเตรียมความพร้อมสำหรับการผ่าตัดปลูกถ่ายไต

ไตที่ได้รับการปลูกถ่ายนั้น จะทำงานได้ดีและมีอายุ การทำงานต่างกันไป ขึ้นกับสุขภาพของผู้บริจาคไต รวมถึง ความเข้ากันได้ของผู้ให้และผู้รับไตตามปกติไตที่ได้จาก ผู้บริจาคที่มีความเกี่ยวข้องทางสายเลือดกันจะทำงานได้ดี หลังปลูกถ่ายทันทีและมีอายุการทำงานที่ยืนยาวที่สุดแพทย์จึงมักแนะนำการผ่าตัดปลูกถ่ายไตจากผู้ให้ที่เป็นคนใน ครอบครัว เพื่อผลลัพธ์ที่ดีแก่ผู้ป่วย การปลูกถ่ายไตลักษณะนี้ สามารถทำได้ตั้งแต่ผู้รับไตยังไม่เริ่มฟอกไต เนื่องจากการฟอกไตเป็นระยะเวลานาน อาจส่งผลกระทบต่อร่างกายและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยในระยะยาว

ด้วยความก้าวหน้าทางการแพทย์ในปัจจุบัน ทำให้การผ่าตัดปลูกถ่ายไตจากผู้บริจาคที่มีความเกี่ยวข้องทางสายเลือดมีความปลอดภัยสูง แพทย์สามารถอาศัยการผ่าตัดผ่านกล้องเพื่อนำไตออกจากร่างกายของผู้บริจาคก่อนนำไปใส่ให้ผู้ป่วยไตวาย ด้วยความทันสมัยของอุปกรณ์ และความชำนาญของทีมรักษา ผู้บริจาคไตสามารถกลับบ้านได้อย่างรวดเร็วภายหลังผ่าตัดเพียง 2-3 วัน การฟื้นตัวเป็นไปอย่างรวดเร็ว สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างรวดเร็วไม่กี่สัปดาห์หลังการบริจาค

ไตจากผู้ให้ ที่ไม่เกี่ยวข้องทางสายเลือด หรือ ผู้ป่วยสมองตายนั้น จัดว่ามีความสำคัญมากเช่นกัน ผู้ป่วยไตวายเกือบทั้งหมดนั้น มีโอกาสใหม่ในชีวิตอีกครั้ง จากผู้บริจาคและครอบครัวที่ได้มอบอวัยวะเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นโดยในแต่ละปี มีผู้ป่วยไตวายในเมืองไทยหลายร้อยราย ได้รับโอกาสปลูกถ่ายไต รวมไปถึง หัวใจ ปอด ตับ ตับอ่อน จากผู้ที่บริจาคอวัยวะแก่สภากาชาดไทย ซึ่งคอยทำหน้าที่จัดสรรทีมแพทย์ปลูกถ่าย เพื่อรับอวัยวะจากผู้บริจาคที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ หรือ โรคสมอง ทำการเก็บรักษาไตด้วยความเย็น จัดสรรและนำไปปลูกถ่ายกับผู้รับที่เหมาะสม ด้วยกระบวนการคัดเลือกที่เป็นธรรม ไตที่ได้รับการเก็บรักษาอย่างเหมาะสม สามารถ อยู่นอกร่างกายของผู้รับได้ประมาณ 24 ชั่วโมง ก่อนการนำไป ปลูกถ่าย

ผู้บริจาคอวัยวะท่านหนึ่ง สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้มากกว่าหนึ่งคนเสมอการบริจาคอวัยวะนี้เป็นการบริจาค โดยสมัครใจของผู้ป่วย ญาติ และสมาชิกในครอบครัว การบริจาค สามารถทำได้ทันทีที่โรงพยาบาลทุกแห่ง โดยแพทย์ที่ ดูแลจะทำการตรวจเพื่อยืนยันภาวะสมองตายด้วยวิธีทางการแพทย์ แจ้งผลการตรวจกับทางสภากาชาด และทำการดูแล ความพร้อมของผู้บริจาคให้พร้อมกับการผ่าตัดต่อไป เรื่องน่ายินดีเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นในปี 2561 ที่ผ่านมาคือ การผ่าตัดปลูกถ่าย หัวใจ ตับ และไต ให้กับผู้ป่วยรายเดียวสำเร็จเป็นครั้งแรกของทวีปเอเชีย เกิดขึ้นที่ประเทศไทย

การปลูกถ่ายไตเป็นการรักษาที่ถือว่าซับซ้อน ต้องอาศัยทีมปลูกถ่ายไตที่มีความชำนาญให้การตรวจประเมิน ก่อน ระหว่าง และหลังผ่าตัด ตรวจติดตามดูแลต่อเนื่องระยะยาว เพื่อให้เกิดความมั่นใจแก่ทั้งผู้ให้และผู้รับไต จะมี คุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดและปลอดภัยที่สุดเมื่อตัดสินใจรับการปลูกถ่ายไต


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ