บุรีรัมย์คิกออฟมอบเงินประกันรายได้ช่วยชาวสวนยาง1,633รายกว่า10.7ลบ.

ข่าวทั่วไป 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

นายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานพิธีมอบเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 1 โดยมีผู้อำนวยการ การยางแห่งประเทศไทย เขตภาคตะวันออก เฉียงเหนือตอนล่าง ผู้อำนวยการการยาง แห่งประเทศไทย จ.บุรีรัมย์ คณะอนุกรรมการ บริการโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 1 ระดับจังหวัด ร่วมเป็น สักขีพยานในการมอบเงินตามโครงการ ที่ห้อง ประชุมการยางแห่งประเทศไทย จังหวัดบุรีรัมย์

ทั้งนี้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรชาวสวนยางในกรณีราคายางตกต่ำ และประกันรายได้ให้กับเกษตรกรชาวสวนยาง อีกทั้งเป็นการเพิ่มรายได้และสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรชาวสวนยาง โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องเป็นเกษตรกรชาวสวนยาง ที่ขึ้นทะเบียนและแจ้งข้อมูลพื้นที่ปลูกยางกับการยาง แห่งประเทศไทย ก่อนวันที่ 12 ส.ค. 2562 อายุยาง 7 ปีขึ้นไป ที่เปิดกรีดแล้ว รายละไม่เกิน 25 ไร่ กำหนดปริมาณผลผลิตที่จะประกันรายได้เป็นยางแห้ง 240 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี หรือ 20 กิโลกรัมต่อไร่ต่อเดือน ระยะประกันรายได้ 6 เดือน ตั้งแต่เดือนต.ค. 2562 ถึงเดือนมี.ค. 2563 ราคาที่ใช้ประกันยางแผ่นดิบกิโลกรัมละ 60 บาท น้ำยางสด DRC 100% กิโลกรัมละ 57 บาท และยางก้อนถ้วย DRC 50% กิโลกรัมละ 23 บาท แบ่งสัดส่วนเป็นเจ้าของสวนยาง ร้อยละ 60 และคนกรีดยาง ร้อยละ 40 ของรายได้ทั้งหมด

นายธนพันธ์ ชำนาญธนา ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย จ.บุรีรัมย์ กล่าวว่า จ.บุรีรัมย์ มีเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียน และได้รับการช่วยเหลือตามโครงการในครั้งนี้ ประกอบด้วย เจ้าของสวนจำนวน 1,561 ราย เนื้อที่ 19,295 ไร่ เป็นเงิน 10,448,315.91 บาท คนกรีดยาง จำนวน 72 ราย เนื้อที่ 1,182 ไร่ เป็นเงิน 262,326.27 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 10,710,642.18 บาท ซึ่ง ได้โอนเข้าบัญชีธนาคาร ธ.ก.ส. ของเกษตรกรชาวสวนยางต่อไป


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ