คอลัมน์โซไซตี้: ออมสิน ประกาศผล 'ออมศิลป์ร่วมสมัย เทิดไท้จักรีวงศ์'

ข่าวบันเทิง 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

ธนาคารออมสิน ประกาศผลการประกวด วาดภาพหัวข้อ "ออมศิลป์ร่วมสมัย เทิดไท้จักรีวงศ์" เผยผู้ชนะเลิศ ถ่ายทอดพระอัจฉริยภาพ พระปรีชา สามารถของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยแห่ง ราชวงศ์จักรีทุกพระองค์ได้อย่างลึกซึ้ง เตรียมมอบถ้วย พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และแสดงผลงานให้ประชาชนชื่นชม ผลการตัดสินการประกวดรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งของแต่ละประเภทมีดังนี้ ประเภทบุคคลทั่วไป ชนะเลิศ คือ ทรงฤทธิ์ เหมือยพรม ผลงาน ชื่อ "ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ไทย", ประเภทเยาวชนอายุระหว่าง 13-17 ปี ชนะเลิศ คือ อานนท์ แสงสุวรรณ ผลงานชื่อ "เรื่องราวผ่านมังกร", ประเภทเยาวชนอายุระหว่าง 7-12 ปี ชนะเลิศ คือ ด.ช.ทนิตสร รัตนรัตน์ ผลงานชื่อ "ยาสีฟัน พอเพียง" บรรยายใต้ภาพ ชนะเลิศ ประเภทบุคคลทั่วไป ทรงฤทธิ์ เหมือยพรม ผลงานชื่อ "ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ไทย"

อิสระ วงศ์รุ่ง รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าบุคคล เปิดเผยว่า มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการประกวดวาดภาพปีที่ 4 ภายใต้หัวข้อ "ออมศิลป์ร่วมสมัย เทิดไท้จักรีวงศ์" ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล รวมมูลค่ากว่า 2.36 ล้านบาท ปีนี้มี ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดทั้งสิ้น 558 ผลงาน และเมื่อวันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2562 ธนาคารออมสินได้คัดเลือกและตัดสินผลงาน โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านงานศิลปะ 9 ท่าน ร่วมเป็นคณะกรรมการ ผู้ตัดสิน ได้แก่ ศ.เกียรติคุณอิทธิพล ตั้งโฉลก, ศ.เกียรติคุณปรีชา เถาทอง, ศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์, ศ.วิโชค มุกดามณี, อ.ปัญญา วิจินธนสาร, ศ.เกียรติคุณพิษณุ ศุภนิมิต, ศ.ถาวร โกอุดมวิทย์, อ.สังคม ทองมี และ อ.วีรเดช พนมวัน ณ อยุธยา

"ภาพที่ผู้เข้าร่วมประกวดส่งผลงานเข้ามา ธนาคารออมสินและคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน ปลาบปลื้มที่ได้เห็นการถ่ายทอดพระอัจฉริยภาพ พระปรีชาสามารถของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยแห่งราชวงศ์จักรีออกมาบนงานศิลปะได้อย่างยิ่งใหญ่และงดงาม ทุกชิ้นงานมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ เชื่อว่า ศิลปินทุกท่านได้กลั่นกรองออกมาจากความ รู้สึกจริง การตัดสินในปีนี้จึงค่อนข้างยากและ ใช้เวลานาน"

ความพิเศษของโครงการประกวดวาดภาพ ในปีนี้ ธนาคารออมสินได้เพิ่มรางวัลพิเศษให้กับโรงเรียนหรือสถาบันศิลปะที่รณรงค์ให้เด็กและเยาวชนที่ส่งผลงานเข้าประกวด และผลงานนั้น ผ่านการคัดเลือกในรอบแรกจำนวนมากที่สุด 3 อันดับแรกจะได้รับโอกาสส่งผู้แทนร่วมเดินทางไปทัศนศึกษางานด้านศิลปะ ณ ประเทศไต้หวันร่วมกับ ผู้ชนะเลิศในแต่ละประเภทพร้อมกันด้วย เพื่อเปิด โลกทัศน์ด้านศิลปะและสร้างจินตนาการเพิ่มเติม สำหรับการตัดสินผลการประกวดรางวัลอื่นๆ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th และ www.gsbgen.com ผลงาน ที่ผ่านการตัดสินทุกรางวัลจะจัดแสดงที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9 และหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะมีพิธีมอบรางวัลในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9

ชนะเลิศ ประเภทเยาวชน อายุระหว่าง 13-17 ปี อานนท์ แสงสุวรรณ ผลงานชื่อ "เรื่องราวผ่านมังกร"

ชนะเลิศ ประเภทเยาวชน อายุระหว่าง 7-12 ปี ด.ช.ทนิตสร รัตนรัตน์ ผลงานชื่อ "ยาสีฟันพอเพียง"


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ