คอลัมน์ชายคาพระพิรุณ

ข่าวทั่วไป 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

ขุนเกษตรา

สัปดาห์นี้ กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมฝนหลวงและการบินเกษตร จัดงาน "วันพระบิดาแห่ง ฝนหลวง" ครบรอบ 64 ปี แห่งการก่อเกิดโครงการพระราชดำริ ภายใต้แนวคิด "สืบสาน รักษา ต่อยอด Digi Fonluang" เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงก่อให้เกิด "เทคโนโลยีฝนหลวง" โดยในปีนี้ครบปีที่ 64 แห่งการกำเนิดฝนหลวงพระราชทาน นับจากวันที่ 1 พฤศจิกายน 2498 ซึ่งเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชดำริที่จะคิดค้น วิจัย หาวิธีการทำฝนหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากของเกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่ประสบภัยแล้ง ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2545 เฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่าน ในฐานะทรงเป็น "พระบิดาแห่งฝนหลวง" และกำหนดให้วันที่ 14 พฤศจิกายนของทุกปีเป็น "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" เพื่อร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้ และจารึกไว้เป็นวันสำคัญของประวัติศาสตร์ชาติไทย ซึ่ง นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร บอกว่า ในปีนี้ กรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้กำหนดจัดงานวัน พระบิดาแห่งฝนหลวงขึ้น ระหว่างวันที่ 11 - 15 พฤศจิกายน 2562 ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โดยในวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป จะมีพิธีเปิดนิทรรศการ "สืบสาน รักษา ต่อยอด Digi Fonluang" และมีการมอบรางวัลอาสาสมัครฝนหลวงดีเด่นระดับประเทศและระดับภูมิภาค การมอบรางวัลโครงการประกวดภาพถ่ายและภาพจิตรกรรม "ฝนหลวงฝนแห่งความเมตตา" พร้อมการจัดแสดงผลงานที่ได้รับรางวัล รวมถึงมีการแสดงนิทรรศการฝนหลวงจากอดีตและความก้าวหน้าในปัจจุบัน การสนองพระราชปณิธาน สืบสาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์พระราชาโครงการฝนหลวงโดยนำเสนอเทคโนโลยีและโครงการวิจัยที่ต่อยอดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวง ตลอดจนนิทรรศการจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานร่วมบูรณาการ อาทิ กองทัพอากาศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (สสน.) สำหรับวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. จะมีพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายแด่องค์พระบิดาแห่งฝนหลวง เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้ โดยได้รับเกียรติจาก นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี

ทั้งนี้ ตลอดการจัดงาน ยังมีการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรอีกมากมายกว่า 100 ร้านค้า เป็นผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ซึ่งมีทั้งผัก ผลไม้ อาหารสด และอาหารแปรรูปทางการเกษตร มาจำหน่ายให้ประชาชนในราคาประหยัด รวมทั้งยังมีกิจกรรมการสาธิตเสริมสร้างอาชีพจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อาทิ สาธิตการทำอาหารแปรรูปจากปลา สาธิตการทำสเต็กคอหมูราดซอสไข่เค็ม การสาธิตการทำสบู่โปรตีนไหม การเสวนาฝนหลวง และการแสดงดนตรีโฟล์กซอง จึงขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนมาร่วมงาน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 11 - 15 พฤศจิกายน 2562 เพื่อแสดงความจงรักภักดี ประกาศก้องถึงพระเกียรติคุณแห่งองค์พระบิดาแห่งฝนหลวง และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุด มิได้ของพระองค์ท่านร่วมกัน...

เมื่อเร็วๆนี้ นายวสันต์ นุ้ยภิรมย์ อธิบดีกรมหม่อนไหม ร่วมประชุมกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งมีนายพิทยสัณห์ เดชประสิทธิ์ ประธานคณะกรรมการกลุ่มการค้าชายแดนและข้ามแดน ด้านจีนตอนใต้ และนางสาวขวางลี่ รองประธานสภาหอการค้ามณฑลเสฉวน สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย (Board of Trade Thailand -CCPIT Sichuan Council) เป็นประธาน และมีกรมปศุสัตว์ ผู้แทนภาครัฐและภาคเอกชนด้านการท่องเที่ยวและสินค้าต่างๆ เพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางการค้าร่วมกัน ซึ่งสินค้าหม่อนไหม โดยเฉพาะผ้าไหมถือเป็นสินค้า พรีเมี่ยมเอกลักษณ์ของไทยที่ประเทศต่างๆ รวมทั้ง จีนให้ความสนใจมาก ทั้งนี้ อธิบดีกรมหม่อนไหมได้เสนอให้มีการเปิดตลาดสินค้าหม่อนไหมในสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยเฉพาะผ้าไหมลายเอกลักษณ์และผ้าไหมพื้นเพื่อนำไปตัดเย็บเป็นเสื้อผ้าและเฟอร์นิเจอร์หรือเครื่องประดับตกแต่ง พร้อมกันนี้ได้ขอความร่วมมือในการหาตลาดเส้นไหมคุณภาพดีราคาถูกในจีนเพื่อนำมาพัฒนาการผลิตผ้าไหมร่วมกันตามความต้องการของตลาด...จากการประชุมในครั้งนี้ จะนำไปสู่ความร่วมมือทางการค้าระหว่างกรมหม่อนไหมและมณฑลเสฉวน ซึ่งเป็นเมืองขนาดใหญ่อันดับ 4 ของจีน มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) 5,700 ล้านเหรียญ และมีผู้ประกอบการผ้าไหม ร่วม 50 ราย ซึ่งจะมีการประชุมการค้าในกลุ่มการค้า ชายแดนมณฑลเสฉวนในเร็วๆ นี้ รวมทั้งการ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การตลาด และการประสานงาน ในกิจกรรมอื่นๆ ทั้งในประเทศไทยและในมณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน ต่อไป


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ