ดันลงทุน'อีอีซี'3แสนล. 'พลังงาน'หนุนแผนแม่บทปิโตรเคมีเฟส 4

ข่าวเศรษฐกิจ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

นายพรชัย รุจิประภา ประธานคณะกรรมการ ปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศฯได้หารือกับกระทรวงพลังงานเพื่อที่จะให้นโยบายพลังงานเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 ที่มีเป้าหมายให้ไทยหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลางโดยหนึ่งในแผนงานสำคัญคือ การพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมี เฟส 4 ที่คณะกรรมการปฏิรูปได้นำเสนอเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(อีอีซี)

ในเบื้องต้นรับทราบว่าทาง สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน(สนพ.)อยู่ระหว่างการว่าจ้างสถาบันปิโตรเลียมศึกษาจัดทำแผนแม่บท(Master Plan) การพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีเฟส 4 แล้วคาดว่าจะแล้วเสร็จกลางปี 2563

"คณะกรรมการปฏิรูปฯได้หารือกับ นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พลังงาน และนำเสนอแนวทางการปฏิรูปไปแล้วและท่านเองก็เห็นสอดรับกับข้อเสนอของเราเพราะหลายๆเรื่องที่เสนอเป็นการกระตุ้นให้เกิดการลงทุนเพื่อปรับโครงสร้างประเทศให้คงฐานการผลิตเดิมและเพิ่มฐานการผลิตใหม่เพื่อดูแลเศรษฐกิจระดับฐานราก และปิโตรเคมีเฟส 4 ถือเป็นหัวใจของอีอีซี ซึ่งคาดว่าจะก่อให้เกิดการลงทุนระดับกว่า 3 แสนล้านบาท ขั้นต่ำในอนาคต" นายพรชัยกล่าว

ปัจจุบันอุตสาหกรรมปิโตรเคมีถือเป็นฐานการผลิตขนาดใหญ่ของไทยที่ตั้งอยู่ในพื้นที่อีอีซีอยู่แล้ว และมีโรงกลั่นที่มีศักยภาพที่พร้อมจะยกระดับไปสู่ปิโตรเคมีเฟส 4 เนื่องจากต้องยอมรับว่าในอนาคตก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยที่มีคุณสมบัติเป็นก๊าซเปียกนำมาผลิตปิโตรเคมีได้จะทยอยหมดลงไปการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว(แอลเอ็นจี)ไม่มีคุณสมบัติในการผลิตปิโตรเคมีไทยจำเป็นต้องมองการพัฒนาปิโตรเคมีที่มีพื้นฐานจาก แนฟทาที่มาจากกระบวนการกลั่นน้ำมันมากขึ้นซึ่งหากไทยมีแผนชัดเจนก็จะทำให้เกิดการลงทุนทั้งในและต่างประเทศและยังเป็นการรักษาฐานปิโตรเคมีของไทยให้เป็นศูนย์กลางในภูมิภาคนี้

"การเกิดโรงกลั่นใหม่ๆในภูมิภาคนี้ไม่ง่ายเพราะลงทุนสูงมากแต่ไทยมีโรงกลั่นที่พร้อมอยู่แล้วหากมีแผนพัฒนาที่ชัดเจนเอกชนจะสามารถออกแบบขยายการผลิตและลงทุนได้ทันทีที่จะเป็นการรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายในอีอีซีซึ่งส่วนตัวมองว่าเอกชนในไทยเองก็พร้อมลงทุนทั้งกลุ่มปตท. กลุ่ม เอสโซ่" นายพรชัยกล่าว

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ