รร.ราชประชานุเคราะห์ทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคูคลองถวายแด่พระผู้พระราชทานโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ

ข่าวทั่วไป 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 นายสุชาติพงษ์ ทรงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ นำนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต 2 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา คูคลอง ร่วมกับข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ร่วมกิจกรรมกว่า 150 คน เพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เก็บ กวาด ขุดลอกกำจัดสิ่งกีดขวาง สร้างจิตสำนึกในการดูแล บำรุงรักษา พัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตลอดจนบริเวณวัดอินทาราม และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6 ทั้งนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานโครงการจิตอาสาเราทำความ ดี ด้วยหัวใจ โดยมี นายทรงยศ กรุณา นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลกะปาง เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6


แท็ก ข้าราชการ  

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ