คอลัมน์ชีพจรโลกธุรกิจ: ต่อยอดสุโขทัยเมืองสร้างสรรค์

ข่าวเศรษฐกิจ Monday November 18, 2019 00:00 —หนังสือพิมพ์แนวหน้า

นางปริศนา พงษ์ทัดศิริกุล ประธานกรรมการ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. เปิดเผยว่า อพท.ได้วางแนวทางการพัฒนาสุโขทัย ภายหลังได้รับการประกาศเข้าเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน (Crafts and Folk Art) จากองค์การยูเนสโก โดย อพท.จะร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัยและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ในการรวบรวม ฟื้นฟู พัฒนา และต่อยอดงานหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านของสุโขทัย โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเป็นปัจจัยในการขยายโอกาส เพื่อสร้างรายได้ จากการท่องเที่ยว และเพื่อสร้างกลไก ขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจในระดับฐานราก

บรรยายใต้ภาพ

ปริศนา พงษ์ทัดศิริกุล


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ