ข่าวประวัติบุคคลล่าสุด

ประวัติย่อ นายพานิชย์ เจริญเผ่า

ทั่วไป ก.ย. 58 –ประวัติบุคคล เกิด วันที่ 28 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2491 วุฒิการศึกษา และการฝึกอบรม ปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปริญญาโท... อ่านต่อ

ประวัติย่อ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลำดับที่29 ของประเทศไทย

ทั่วไป ส.ค. 57 –ประวัติบุคคล วัน/เดือน/ปีเกิด : 21 มีนาคม 2497 ตำแหน่งปัจจุบัน : ผู้บัญชาการทหารบก การศึกษา : พ.ศ.2514 –โรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 12 : พ.ศ.2519... อ่านต่อ

ประวัติย่อ พลเอกวิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ...

ทั่วไป ส.ค. 57 –ประวัติบุคคล ชื่อ: พลเอกวิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา วัน เดือน ปีเกิด: คุณวุฒิ: การอบรมและสัมมนา: สถานที่ติดต่อ: อาชีพก่อนได้รับการเลือกตั้ง/สรรหา/แต่งตั้ง:... อ่านต่อ

ประวัติย่อ พลตำรวจเอกวัชรพล ประสารราชกิจ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ...

ทั่วไป ส.ค. 57 –ประวัติบุคคล ชื่อ: พลตำรวจเอกวัชรพล ประสารราชกิจ วัน เดือน ปีเกิด: 9 กันยายน 2497 คุณวุฒิ: การอบรมและสัมมนา: สถานที่ติดต่อ: 566 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพีนี เขตปทุมวัน... อ่านต่อ

ประวัติย่อ พลเอกเลิศฤทธิ์ เวชสวรรค์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ.2557

ทั่วไป ส.ค. 57 –ประวัติบุคคล ชื่อ: พลเอกเลิศฤทธิ์ เวชสวรรค์ วัน เดือน ปีเกิด: 29 มกราคม 2490 คุณวุฒิ: วิทยาศาสตรบัณฑิตโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า การอบรมและสัมมนา:... อ่านต่อ

ประวัติย่อ นายมณเฑียร บุญตัน สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ.2557

ทั่วไป ส.ค. 57 –ประวัติบุคคล ชื่อ: นายมณเฑียร บุญตัน วัน เดือน ปีเกิด: 2 พฤษภาคม 2508 คุณวุฒิ: ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Bachelor of Arts (Honor (Music))... อ่านต่อ

ประวัติย่อ นางพิไลพรรณ สมบัติศิริ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ.2557

ทั่วไป ส.ค. 57 –ประวัติบุคคล ชื่อ: นางพิไลพรรณ สมบัติศิริ วัน เดือน ปีเกิด: 20 มีนาคม 2491 คุณวุฒิ: อักษรศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) (ภาษาต่างประเทศ) Washington State University ,... อ่านต่อ

ประวัติย่อ นายพีระศักดิ์ พอจิต สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ.2557...

ทั่วไป ส.ค. 57 –ประวัติบุคคล ชื่อ: นายพีระศักดิ์ พอจิต วัน เดือน ปีเกิด: 5 พฤษภาคม 2503 คุณวุฒิ: นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง เนติบัณฑิตไทย... อ่านต่อ

ประวัติย่อ พลตำรวจเอกพิชิต ควรเดชะคุปต์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ...

ทั่วไป ส.ค. 57 –ประวัติบุคคล ชื่อ: พลตำรวจเอกพิชิต ควรเดชะคุปต์ วัน เดือน ปีเกิด: 20 เมษายน 2488 คุณวุฒิ: รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (ตำรวจ) โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต... อ่านต่อ

ประวัติย่อ นายพรเพชร วิชิตชลชัย สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ.2557

ทั่วไป ส.ค. 57 –ประวัติบุคคล ชื่อ: นายพรเพชร วิชิตชลชัย วัน เดือน ปีเกิด: 1 สิงหาคม 2491 คุณวุฒิ: การอบรมและสัมมนา: สถานที่ติดต่อ: 487 ซอยโรงเรียนศิริธนศึกษา ถนนสมเด็จเจ้าพระยา... อ่านต่อ

ประวัติย่อ พลตำรวจเอกพัชรวาท วงษ์สุวรรณ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ...

ทั่วไป ส.ค. 57 –ประวัติบุคคล ชื่อ: พลตำรวจเอกพัชรวาท วงษ์สุวรรณ วัน เดือน ปีเกิด: 22 มีนาคม 2492 คุณวุฒิ: การอบรมและสัมมนา: สถานที่ติดต่อ: 39/55 หมู่ที่10 หมู่บ้านโอษธีศ1... อ่านต่อ

ประวัติย่อ นายปรีชา วัชราภัย สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ.2557

ทั่วไป ส.ค. 57 –ประวัติบุคคล ชื่อ: นายปรีชา วัชราภัย วัน เดือน ปีเกิด: 7 เมษายน 2492 คุณวุฒิ: การอบรมและสัมมนา: สถานที่ติดต่อ: 2/8 ซอยสีลม19 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก... อ่านต่อ

ประวัติย่อ นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ.2557

ทั่วไป ส.ค. 57 –ประวัติบุคคล ชื่อ: นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ วัน เดือน ปีเกิด: 20 กุมภาพันธ์ 2495 คุณวุฒิ: การอบรมและสัมมนา: สถานที่ติดต่อ: 91/34 หมู่บ้านวัฒนาวิลล์... อ่านต่อ

ประวัติย่อ นางนิพัทธา อมรรัตนเมธา สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ.2557...

ทั่วไป ส.ค. 57 –ประวัติบุคคล ชื่อ: นางนิพัทธา อมรรัตนเมธา วัน เดือน ปีเกิด: 16 กันยายน 2483 คุณวุฒิ: รัฐศาสตรบัณฑิต (การปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (Political... อ่านต่อ

ประวัติย่อ นายนรนิติ เศรษฐบุตร สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ.2557

ทั่วไป ส.ค. 57 –ประวัติบุคคล ชื่อ: นายนรนิติ เศรษฐบุตร วัน เดือน ปีเกิด: 16 พฤศจิกายน 2484 คุณวุฒิ: 40 ซอยรามคำแหง14 แขวงเขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์10240... อ่านต่อ

ประวัติย่อ พลเอกธีรเดช มีเพียร สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ.2557

ทั่วไป ส.ค. 57 –ประวัติบุคคล ชื่อ: พลเอกธีรเดช มีเพียร วัน เดือน ปีเกิด: 21 มีนาคม 2482 คุณวุฒิ: วิทยาศาสตรบัณฑิตโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า Master of Arts(Political Science)... อ่านต่อ

ประวัติย่อ นายธานี อ่อนละเอียด สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ.2557

ทั่วไป ส.ค. 57 –ประวัติบุคคล ชื่อ: นายธานี อ่อนละเอียด วัน เดือน ปีเกิด: 25 ธันวาคม 2496 คุณวุฒิ: นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง... อ่านต่อ

ประวัติย่อ นายตวง อันทะไชย สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ.2557

ทั่วไป ส.ค. 57 –ประวัติบุคคล ชื่อ: นายตวง อันทะไชย วัน เดือน ปีเกิด: 24 ธันวาคม 2505 คุณวุฒิ: นิติศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช... อ่านต่อ

ประวัติย่อ พลอากาศเอกณรงค์ศักดิ์ สังขพงศ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ...

ทั่วไป ส.ค. 57 –ประวัติบุคคล ชื่อ: พลอากาศเอกณรงค์ศักดิ์ สังขพงศ์ วัน เดือน ปีเกิด: 17 มีนาคม 2492 คุณวุฒิ: การอบรมและสัมมนา: สถานที่ติดต่อ: 171/94 ถนนพหลโยธิน แขวงคลองถนน... อ่านต่อ

ประวัติย่อ นายณรงค์ชัย อัครเศรณี สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ.2557

ทั่วไป ส.ค. 57 –ประวัติบุคคล ชื่อ: นายณรงค์ชัย อัครเศรณี วัน เดือน ปีเกิด: 3 กรกฎาคม 2488 คุณวุฒิ: การอบรมและสัมมนา: สถานที่ติดต่อ: 88/1 ซอยประชัญคดี ถนนสุขุมวิท39... อ่านต่อ


ข่าวประวัติบุคคล ก่อน 13 สิงหาคม พ.ศ. 2557 16:06 น.

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ