ประวัติย่อ รองศาสตราจารย์ วุฒิสาร ตันไชย สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ

ข่าวทั่วไป Monday April 9, 2007 15:32 —ประวัติบุคคล

ชื่อ             รองศาสตราจารย์ วุฒิสาร ตันไชย 
ตำแหน่ง สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ/หมายเลขสมาชิก 068
วันที่โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง วันที่ 1 มกราคม 2550
วันเดือนปีเกิด วันที่ 6 พฤษภาคม 2501
วุฒิการศึกษา พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์
สถานที่ติดต่อ 99/22 หมู่ที่ 1 ซอยสุภาพงษ์ ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ 02-3308701
โทรสาร 02-3308701
E-mail
อาชีพก่อนได้รับการแต่งตั้ง รับราชการ
ประสบการณ์ที่สำคัญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่นสถาบันพระปกเกล้า
รองคณบดีผฝ่ายวางแผนและพัฒนาคณะสังคมสงเคราะห์
คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง
ประธานคณะกรรมการทำงานจัดทำแผนการกระจายอำนาจ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ .: ป.ม.
ท.ช.
ที่มา: ที่มา: http://www.parliament.go.th

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ