ประวัติย่อ  นายธีระชัย ศิริขันธ์ (ปรับปรุงครั้งที่ 1)

ข่าวทั่วไป ประวัติบุคคล -- จันทร์ที่ 15 ธันวาคม 2540 10:47:00 น.
เกิด                28 ตุลาคม 2492

การศึกษา            เกษตรศาสตรบัณฑิต (พืชสวน) ARANETA UNIVERSITY

เกษตรศาสตรมหาบัณฑิต ฟิลิปปินส์
M.S. Agriculture Adm. ARANETA UNIVERSITY

ที่อยู่                47 ซ.เกตุนุติแยก 3 ถ.ลาดพร้าว 64

วังทองหลาง บางกะปิ กทม. โทร.539-8803
199 หมู่ 7 ถ.รัตนวารี อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ
โทร. (045) 469-044, 451-825, 01-911-1603
อาชีพ               เกษตรกร, นักการเมือง
พรรค               ความหวังใหม่ อำนาจเจริญ
ประสบการณ์          ส.ส. 2529, 2539
เครื่องราชอิสริยาภรณ์   ท.ช., ป.ม.
--สำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร--
-ธน-
ข่าวที่เกี่ยวข้อง