ประวัติย่อ  นายสุเทพ เทือกสุบรรณ

ข่าวทั่วไป ประวัติบุคคล -- อังคารที่ 4 มีนาคม 2540 13:49:00 น.
เกิด                7 กรกฎาคม 2492
การศึกษา            ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) ม.เชียงใหม่
M.A.(POLITICAL SCIENCE) สหรัฐฯ

ที่อยู่                444/23 บางกอกริเวอร์มาริน่า ถ.จรัลสนิทวงศ์ บางพลัด

กทม. โทร. 435-2520 โทรสาร. 435-2520
51 ถ.จุลจอมเกล้า ต.พุนพิน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
โทร. (077) 312-557-8
อาชีพ               นักการเมือง
พรรค               ประชาธิปัตย์

ประสบการณ์          ส.ส. 2522,2526,2529,2531/1,2535/2,2538,2539,

เลขานุการ รมว.กระทรวงพาณิชย์ 2523, เลขานุการ รมว.
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2525, เลขานุการ รมต.
ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 2526, รมช.กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ 2529-2531, 2535-2537
เครื่องราชอิสริยาภรณ์    ม.ปช.
--สำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร--
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง