ประวัติย่อ นายมารุต บุนนาค

ข่าวทั่วไป ประวัติบุคคล -- พุธที่ 1 มกราคม 2540 01:00:00 น.
ชื่อ                   : นายมารุต บุนนาค
กลุ่มสาขาวิชา           : สังคมศาสตร์, การเมือง; นิติศาสตร์

อาชีพปัจจุบัน            : อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร เขต 2 (พระนคร ป้อมปราม ปทุมวัน

บางรักและสัมพันธวงศ์) พรรคประชาธิปัตย์  ข้าราชการบำนาญ

สถานภาพสมรส          : สมรส   กับ นางพันทิพา (พันธุ์มณี)    มีบุตร 2 คน

สัญชาติ                : ไทย
เชื้อชาติ               : ไทย
ศาสนา                : พุทธ

วันเกิด                : 21 สิงหาคม 2468,    ณ จ.กรุงเทพฯ อ.พระนคร

เป็นบุตรคนที่            : 3  ในจำนวนพี่น้อง 3

บิดา                  : พระบุนนาค  ข้าราชการบำนาญ  กระทรวงยุติธรรม

มารดา                : นางผ่องศรี บุนนาค

ที่อยู่ปัจจุบัน             : 45/1 ถ.ประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท จ.กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 2710206, 2711081

การศึกษา              :
โรงเรียนมาเรียลัย จ.กรุงเทพฯ
โรงเรียนพญาไทวิทยาคาร จ.กรุงเทพฯ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนศรีสุนทร
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสีตะบุตร
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนเทพศิรินทร์ จ.กรุงเทพฯ
เตรียมปริญญา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง จ.กรุงเทพฯ, 2486
ปริญญาตรี ธรรมศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง จ.กรุงเทพฯ, 2490
ดูงานและเข้าร่วมประชุม กฎหมายระหว่างประเทศ (ในเอเซีย ยุโรปและสหรัฐอเมริกาหลายครั้ง),2509-ปัจจุบัน
ประวัติการทำงาน        :
ที่ปรึกษา สำนักกฎหมายมารุต-รุจิระ บุนนาคและบริษัท มารุต บุนนาค อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด
สำนักกฎหมาย-รุจิระ บุนนาค เลขที่ 16-18 ถ.บุญศิริ เขตพระนคร กรุงเทพฯ10200 โทรศัพท์  221-2191-4
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ กระทรวงยุติธรรม  2491-2495
หัวหน้าสำนักงาน สำนักงาน มารุต บุนนาค ทนายความ (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นสำนักกฎหมายมารุต-รุจิระ บุนนาค) 2495-2523
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  2515-2518
ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและประธานช่วยเหลือชาวไร่ชาวนาทางกฎหมายในรัฐบาลนายสัญญา ธรรมศักดิ์
สำนักนายกรัฐมนตรี  2517-2518
วุฒิสมาชิก  2518-2519
ประธานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายในรัฐบาล ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช และ ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช 2518-2519
เลขาธิการพรรค พรรคประชาธิปัตย์  2522-2524
รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงยุติธรรม  2524-2526
รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงสาธารณสุข  2526-2529
รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงศึกษาธิการ  2529-2531

รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงสาธารณสุข (สมัยพลเอกชาติชาย  ชุณหะวัณ เป็นนายกรัฐมนตรี) 2533-24  ก.พ. 2534

ประธานสภาผู้แทนราษฎร  15 ก.ย. 2535-20 พ.ค. 2538
กรรมการ  2514-ปัจจุบัน
มนตรี เนติบัณฑิตยสภาระหว่างประเทศ  2515-ปัจจุบัน
อาจารย์พิเศษบรรยายวิชากฎหมาย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา โรงเรียนเหล่าทหารพระธรรมนูญ
สถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจ โรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน  2509-ปัจจุบัน
กรรมการชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  2529-ปัจจุบัน
รองหัวหน้าพรรค พรรคประชาธิปัตย์  2524-ปัจจุบัน
ประวัติการสมัคร ส.ส. :
2524-2529--พรรคประชาธิปัตย์-- กรุงเทพมหานคร-- เขต 2--ได้
2529-2531--พรรคประชาธิปัตย์--กรุงเทพมหานคร--เขต 2--ได้
2535(มีนาคม)--พรรคประชาธิปัตย์--กรุงเทพมหานคร --เขต 2--ไม่ได้
2535(กันยายน)--พรรคประชาธิปัตย์--กรุงเทพมหานคร --เขต 2--ได้ (ตะแนน48,313)
2538--พรรคประชาธิปัตย์--กรุงเทพมหานคร --เขต 2--ไม่ได้
2539--พรรคประชาธิปัตย์--เขต 2--ได้

งานอดิเรก             : อ่านหนังสือ    ดูทีวี ฟังเพลง  เล่นกีฬา (วิ่งเหยาะ ๆ)

สมาชิกสมาคม ฯลฯ       : กรรมการ(2511-ปัจจุบัน)เนติบัณฑิตยสภา
กรรมการที่ปรึกษาสมาคมธรรมศาสตร์
อุปนายกราชยานยนตร์สมาคมแห่งประเทศไทย
สมาชิกราชกรีฑาสโมสร
กรรมการสมาคมมิตรภาพไทย-จีน
นายกสมาคม(2509-2516)สมาคมทนายความแห่งโลกภาคพื้นเอเซียและแปซิฟิคตะวันตก
นายก(2521-2524), กรรมการที่ปรึกษาสมาคมนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กรรมาธิการสิทธิมนุษยชนและมนตรี(2522-ปัจจุบัน)
สมาคมนักกฎหมายแห่งเอเชียและแปซิฟิคตะวันตก
ประธาน(2524-2526)สมาคมนักกฎหมายแห่งเอเชียและแปซิฟิคตะวันตก
นายก(2514-2516), ประธานเขต(2515-2516),
รองผู้ว่าการ(2516-2517)ผู้ว่าการไลออนส์ภาค 310(2517-2518)
สโมสรไลออนส์กรุงเทพมหานคร
นายก(2520-2521)สโมสรแหลมทองโทสมาสเตอร์คลับ
อุปนายก(2525-2526)สมาคมมิตรภาพไทย-จีน
กรรมการ(2517-2519) สหภาพรัฐสภาไทย
เครื่องราชอิสริยาภรณ์     : ม.ป.ช., มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก, 2526
ม.ว.ม., มหาวชิรมงกุฎไทย, 2525
ป.ช., ประถมาภรณ์ช้างเผือก, 2524
สิ่งพิมพ์                :
มารุต บุนนาค.  ตำราวิชาว่าความของเนติบัณฑิตยสภาปี 2514 และปี 2516.
บทความทางกฎหมายในนิตยสารหลายเล่ม ไม่ตำกว่า 50 เรื่อง; ตำรา 2 เล่ม,
เขียนบทความทางกฎหมายในนิตยสารไม่ตำกว่า 50 เรื่อง
เหตุการณ์ที่น่าสนใจ       :
30 กันยายน 2539
ได้ยืนยันว่าจะลงสมัครรับเลือกตั้งในเขตเดิม คือเขต 2 กทม. อย่างแน่นอน
โดยมีเพื่อนร่วมทีมคือ นายศุภชัย พานิชภักดิ์ อดีตรองนายกรัฐมนตรี
และรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และนายองอาจคล้ามไดบูลย์ (เนชั่นสุดสัปดาห์ 4-10   ตุลาคม 2539)
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม       :
หนังสือพิมพ์ : สื่อธุรกิจ 21 ตุลาคม 2539 หน้า 19 "มารุต บุนนาค
อดีตประธานสภาฯจะกลับมาทวงเก้าอี้คืนได้หรือไม่"
--จบ--
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง