ประวัติย่อ  พันตำรวจโท  ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์

ข่าวทั่วไป ประวัติบุคคล -- อังคารที่ 4 มีนาคม 2540 12:46:00 น.
เกิด                4 พฤศจิกายน 2501
การศึกษา            รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารงานบุคคล) นิด้า

ที่อยู่                4/302-3 หมู่บ้านธนะสิน ถ.สุขาภิบาล 1

คลองกุ่ม บึงกุ่ม กทม. โทร. 510-0041
ที่ทำการพรรคความหวังใหม่ ถ.เทศา
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
โทร. (055) 711-988, 712-601-2
โทรสาร (055) 712-601-2
อาชีพ               รับราชการตำรวจ
พรรค               ความหวังใหม่
ประสบการณ์          ส.ส. 2539
เครื่องราชอิสริยาภรณ์   ท.ม.
--สำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร--
ข่าวที่เกี่ยวข้อง