ประวัติย่อ  นายเจี่ย ก๊กผล

ข่าวทั่วไป ประวัติบุคคล -- อังคารที่ 4 มีนาคม 2540 09:24:00 น.
เกิด                31 กรกฎาคม 2479
การศึกษา            มัธยมศึกษาตอนปลาย (กศน.สมุทรสาคร)

ที่อยู่                149 ถ.เจษฎาวิถี ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

โทร. (034) 411-845  โทรสาร 840-860
อาชีพ               นักการเมือง
พรรค               ความหวังใหม่
ประสบการณ์          ส.ส. 2522, 2526, 2529, 2531, 2538, 2539
ผช.เลขานุการ รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2523
เลขานุการ รมว.กระทรวงพาณิชย์ 2524
รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 2529
รมช.กระทรวงพาณิชย์ 2534
ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี 2535
เครื่องราชอิสริยาภรณ์   ม.ป.ช.
--สำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร--
ข่าวที่เกี่ยวข้อง