ประวัติย่อ  นายฉัฐวัสส์ มุตตามระ

ข่าวทั่วไป ประวัติบุคคล -- อังคารที่ 4 มีนาคม 2540 09:27:00 น.
เกิด                16 พฤษภาคม 2498
การศึกษา            B.S. (MAT) สหรัฐฯ
ปริญญาโททางบริหารธุรกิจ สหรัฐฯ
ปริญญาเอกทางบริหารธุรกิจ สหรัฐฯ

ที่อยู่                69/9 ถ.เพชรเกษม บางแค ภาษีเจริญ กทม.

โทร. 413-4750, 266-6950-5
โทรสาร 413-1644
อาชีพ               นักการเมือง
พรรค               ความหวังใหม่
ประสบการณ์          ส.ส. 2529, 2531, 2538, 2539
ประธานคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์   ท.ช.
--สำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร--
ข่าวที่เกี่ยวข้อง