ประวัติย่อ พันโทกมล ประจวบเหมาะ

ข่าวทั่วไป ประวัติบุคคล -- พุธที่ 1 มกราคม 2540 01:00:00 น.
ชื่อ                   : พันโทกมล ประจวบเหมาะ
กลุ่มสาขาวิชา           : สังคมศาสตร์, รัฐศาสตร์

อาชีพปัจจุบัน            : ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กระทรวงมหาดไทย   ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานภาพสมรส          : สมรส   กับ นางสุพัฒนา (ลิมปิสวัสดิ์)    มีบุตร 3 คน

สัญชาติ                : ไทย
เชื้อชาติ               : ไทย
ศาสนา                : พุทธ

วันเกิด                : 31 ตุลาคม 2478,   ณ จ.กรุงเทพฯ ต.ตลาดพลู เขตธนบุรี

เป็นบุตรคนที่            : 2  ในจำนวนพี่น้อง 4

บิดา                  : หลวงประจักษ์สรรพากร รับราชการ

มารดา                : นางลมัย ประจวบเหมาะ

ที่อยู่ปัจจุบัน             : บ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร   โทรศัพท์ (055) 711110

การศึกษา              :
โรงเรียนวัฒนะศึกษา จ.ธนบุรี (ปัจจุบัน จ.กรุงเทพฯ)
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จ.สงขลา
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย จ.กรุงเทพฯ
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จ.กรุงเทพฯ
ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต, สังคมสงเคราะห์ศาสตร์บัณฑิต   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต การทูต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อบรม ประกาศนียบัตร พัฒนาการเศรษฐกิจ
อบรม ประกาศนียบัตร การรักษาความปลอดภัย
ดูงาน การต่อต้านสงครามกองโจร, สงครามจิตวิทยา ประเทศสหรัฐอเมริกา
ดูงาน ตีความภาพถ่ายทางอากาศ, การข่าวกรอง, การต่อต้านข่าวกรอง   ประเทศอังกฤษ
ดูงาน ประเทศอเมริกา, ออสเตรเลีย
ประวัติการทำงาน        :
นายทหารการข่าว กองการข่าว กองวิเทศสัมพันธ์ กรมข่าวทหาร
ผ้บังคับหมวด
ผู้บังคับการ กองพันทหารราบ
โรงเรียนการข่าวกรอง
โรงเรียนรักษาความปลอดภัย
หัวหน้า, ผู้อำนวยการ กองข่าวและการต่างประเทศ    สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กระทรวงมหาดไทย
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กระทรวงมหาดไทย
ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร กระทรวงมหาดไทย
ผู้บรรยายพิเศษ โรงเรียนนายอำเภอ, โรงเรียนนักปกครองชั้นสูง,
โรงเรียนเสนาธิการทหารบก, วิทยาลัยการทัพอากาศ,   วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
วุฒิสมาชิก (อดีต)
ผู้ช่วยเลขาฯคณะกรรมการชายแดนไทย-มาเลเซีย,ไทย-ลาว,ไทย-กัมพูชา
ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานศูนย์ดำเนินการเกี่ยวกับผู้อพยพ
เป็นผู้แทนประเทศไทยในการประชุม สปอ. และสหประชาชาติ
งานอดิเรก             : อ่านหนังสือ   เล่นกีฬา   ท่องเที่ยว
สมาชิกสมาคม ฯลฯ       : ราชกรีฑาสโมสร
สโมสรกอล์ฟกองทัพบก
สโมสรกอล์ฟกรุงเทพกรีฑา
ประธานบริการชุมชนโรตารี่สากล ภาค335
ประธานชมรม ชมรมธรรมศาสตร์กำแพงเพชร
ความชำนาญพิเศษ        : ภาษาอังกฤษ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์     : ป.ม., ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
ท.ช., ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
รางวัลอื่น ๆ            : เหรียญพิทักษ์เสรีชน
เหรียญชัยสมรภูมิประดับเปลวระเบิด
เหรียญราชการชายแดน
เหรียญเชิดชูเกียรติสหรัฐ
สิ่งพิมพ์                :
กมล ประจวบเหมาะ.  ความสัมพันธ์ไทยกับอังกฤษในรัชสมัยรัชกาลที่ 5.
กมล ประจวบเหมาะ.  ปัญหาผู้อพยพจากอินโดจีน.
กมล ประจวบเหมาะ.  ปัญหาชายแดนของไทยกับประเทศรอบบ้าน.
หนังสือ 3 เรื่อง
--จบ--
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง