ประวัติย่อ  นายเดโช  สวนานนท์

ข่าวทั่วไป ประวัติบุคคล -- พฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน 2540 11:26:00 น.

เกิด                25  มิถุนายน  2478

การศึกษา            การศึกษาบัณฑิต (บริหาร) (เกียรตินิยม มศว.)
M.S. (จิตวิทยา สหรัฐฯ)
Ph.D. (Public Administration สหรัฐฯ)

ที่อยู่                55/1  ซ.ชัยพฤกษ์  ถ.สุขุมวิท 65  พระโขนง  คลองเตย  กรุงเทพฯ

โทร. 391-1360
อาชีพ               ข้าราชการบำนาญ
ประสบการณ์          ส.ส. 2529, 2531, 2538
ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี 2534
เครื่องราชอิสริยาภรณ์   ม.ป.ช.
--สำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร--
ข่าวที่เกี่ยวข้อง