ประวัติย่อ  นายเชาวน์วัศ  สุดลาภา

ข่าวทั่วไป ประวัติบุคคล -- พฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน 2540 11:19:00 น.

เกิด                1  มิถุนายน  2476

การศึกษา            ปริญญาตรีและปริญญาโททางรัฐศาสตร์ (ม.ธรรมศาสตร์)
Diploma ทางรัฐประศาสนศาสตร์  กรุงบอนน์  เยอรมนี
Diploma ทางรัฐประศาสนศาสตร์  กรุงเฮก  เนเธอร์แลนด์
ปริญญาเอกกิตติมศักดิ์จาก 2 มหาวิทยาลัยในสหรัฐฯ

ที่อยู่                511/46  ถ.จรัลสนิทวงศ์ 37  บางกอกน้อย  กรุงเทพฯ

โทร. 412-3742
155  ต.วังขอนขว้าง  อ.โคกสำโรง  จ.ลพบุรี
โทร. (036) 441-686
อาชีพ               นักการเมือง
ประสบการณ์          ส.ส. 2531, 2535/1, 2535/2, 2538
ผู้ช่วยเลขานุการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 2507-2511
เลขานุการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 2512-2516
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 2515
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 2522-2524
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงหมาดไทย 2523, 2535-2536
ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษาฯ สภาผู้แทนราษฎร 2531-2535
ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายการต่างประเทศ 2531-2535
รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 2  2535
เครื่องราชอิสริยาภรณ์   ม.ป.ช.
--สำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร--
ข่าวที่เกี่ยวข้อง