ประวัติย่อ  นายมนตรี พงษ์พานิช

ข่าวทั่วไป ประวัติบุคคล -- อังคารที่ 4 มีนาคม 2540 11:37:00 น.
เกิด                9 พฤศจิกายน 2486
การศึกษา            ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้ากำลัง) เยอรมนี

ที่อยู่                7/89 ซ.พรรณี ถ.วิภาวดีรังสิต ลาดยาว จตุจักร กทม.

โทร. 537-8970-1  โทรสาร 537-8970
อาชีพ               นักการเมือง
พรรค               กิจสังคม
ประสบการณ์          ส.ส. 2519, 2522, 2526, 2529, 2531
2535/1, 2535/2, 2538, 2539
รมช.กระทรวงคมนาคม 2524
รมช.กระทรวงมหาดไทย 2529
รมว.กระทรวงพาณิชย์ 2529
รมว.กระทรวงคมนาคม 2531
รองนายกรัฐมนตรี 2535, 2539
รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2538
เครื่องราชอิสริยาภรณ์   ม.ป.ช.
--สำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร--
ข่าวที่เกี่ยวข้อง