ประวัติย่อ นายพีระศักดิ์ พอจิต สมาชิกวุฒิสภา จ.อุตรดิตถ์ พ.ศ.2557

ข่าวทั่วไป Tuesday April 1, 2014 15:45 —ประวัติบุคคล

ข้อมูลประวัติของสมาชิกวุฒิสภา

ชื่อ:                  นายพีระศักดิ์  พอจิต

วัน เดือน ปีเกิด:             5 พฤษภาคม 2503

คุณวุฒิ :                 นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรมและสัมมนา :

สถานที่ติดต่อ :              279 หมู่10 ถนนศิลาอาสน์ ตำบลท่าเสา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ 53000

อาชีพก่อนได้รับการเลือกตั้ง/สรรหา/แต่งตั้ง :   นักกฎหมายอิสระ

ประสบการณ์ :              อัยการพิเศษประจำกรม สำนักงานอัยการ จังหวัดอุตรดิตถ์

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ. 2551-55

สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ. 2549

นายกสมาคมกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์

คณะกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :           ประถมาภรณ์ช้างเผือก ( ป.ช. )

ที่มา: http://www.senate.go.th


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ