ประวัติย่อ พลตรีกลชัย สุวรรณบูรณ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ.2557

ข่าวทั่วไป ประวัติบุคคล -- พุธที่ 13 สิงหาคม 2557 13:27:27 น.
ข้อมูลประวัติของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ชื่อ:                                     พลตรีกลชัย สุวรรณบูรณ์

วัน เดือน ปีเกิด:                           6 กันยายน 2494

คุณวุฒิ:                                   วิทยาศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

การอบรมและสัมมนา:                        หลักสูตร เสนาธิการทหารบก ชุดที่63   จาก โรงเรียนเสนาธิการทหารบก

สถานที่ติดต่อ:
อาชีพก่อนได้รับการเลือกตั้ง/สรรหา/แต่งตั้ง:      รับราชการทหาร

ประสบการณ์ :                            หัวหน้าฝ่ายยุทธการและข่าวกองกำลังผสมเฉพาะกิจไทย-มาเลเซีย จังหวัดสงขลา

ผู้บังคับกองพันทหารราบที่1 กรมทหารราบที่25 ค่ายเขตอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร
ผู้บังคับกองพันทหารราบที่2 กรมทหารราบที่25 ค่ายรัตนรังสรรค์ จังหวัดระนอง
หัวหน้าชุดประสานงานชายแดนไทย-พม่า(ระนอง-เกาะสอง)จังหวัดระนอง
รองประธานคณะอนุกรรมการโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ในมูลนิธิรัฐบุรุษ
ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :                     มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)

มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)
ที่มา: http://www.senate.go.th
ข่าวที่เกี่ยวข้อง