ประวัติย่อ นายกล้านรงค์ จันทิก สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ.2557 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ข่าวทั่วไป 13 สิงหาคม พ.ศ. 2557 13:31 น. —ประวัติบุคคล

ข้อมูลประวัติของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
วัน เดือน ปีเกิด: 18 กันยายน 2486
คุณวุฒิ:
การอบรมและสัมมนา:
สถานที่ติดต่อ: 45/1 ซอยอารีสัมพันธ์3 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์10400
อาชีพก่อนได้รับการเลือกตั้ง/สรรหา/แต่งตั้ง: ข้าราชการบำนาญ
ประสบการณ์ :
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :

ที่มา: http://www.senate.go.th


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ