ประวัติย่อ พลเอกจิรพงศ์ วรรณรัตน์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ.2557

ข่าวทั่วไป 13 สิงหาคม พ.ศ. 2557 14:07 น. —ประวัติบุคคล

ข้อมูลประวัติของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ชื่อ:                   พลเอกจิรพงศ์ วรรณรัตน์
วัน เดือน ปีเกิด:              29 ธันวาคม 2491
คุณวุฒิ:
การอบรมและสัมมนา:
สถานที่ติดต่อ:               65 ซอย34 ถนนพหลดยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์10900
อาชีพก่อนได้รับการเลือกตั้ง/สรรหา/แต่งตั้ง:   รับราชการทหาร
ประสบการณ์ :
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :           มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก(ม.ป.ช.)

ที่มา: http://www.senate.go.th


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ