ประวัติย่อ พลเอกจิรพงศ์ วรรณรัตน์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ.2557

ข่าวทั่วไป Wednesday August 13, 2014 14:07 —ประวัติบุคคล

ข้อมูลประวัติของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ชื่อ:                   พลเอกจิรพงศ์ วรรณรัตน์

วัน เดือน ปีเกิด:              29 ธันวาคม 2491

คุณวุฒิ:

การอบรมและสัมมนา:

สถานที่ติดต่อ:               65 ซอย34 ถนนพหลดยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์10900

อาชีพก่อนได้รับการเลือกตั้ง/สรรหา/แต่งตั้ง:   รับราชการทหาร

ประสบการณ์ :

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :           มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก(ม.ป.ช.)

ที่มา: http://www.senate.go.th


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ