ประวัติย่อ นายเจตน์ ศิรธรานนท์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ.2557

ข่าวทั่วไป Wednesday August 13, 2014 14:14 —ประวัติบุคคล

ข้อมูลประวัติของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ชื่อ:                   นายเจตน์ ศิรธรานนท์

วัน เดือน ปีเกิด:              12 เมษายน 2492

คุณวุฒิ:                  แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ(เวชปฏิบัติทั่วไป)กรมการแพทย์ส่วนกลาง กระทรวงสาธารณสุข

การอบรมและสัมมนา:            หลักสูตรนักบริหารการแพทย์และกระทรวงสาธารณสุขระดับสุงรุ่นที่ 9 จากกระทรวงสาธารณสุข

หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐเอกชนและการเมือง(วปอ.2547)รุ่นที่ 2 จากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง(ปปร.)รุ่นที่ 7 จากสถาบันพระปกเกล้า

สถานที่ติดต่อ:               269 ซอยแสงอุทัย ถนนสุขุมวิท50 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์10260

อาชีพก่อนได้รับการเลือกตั้ง/สรรหา/แต่งตั้ง:    ข้าราชการ(แพทย์)

ประสบการณ์ :               ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า จังหวัดสมุทรสงคราม

กต.ตร. จังหวัดเพชรบุรี พ.ศ.2549-51

กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ.2550

กรรมการสภาประจำสถาบันราชภัฏเพชรบุรี

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรี พ.ศ.2550-51

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

สมาชิกวุฒิสภาสรรหาภาครัฐ พ.ศ.2551-54

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :           มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก(ม.ป.ช.)

มหาวชิรมงกุฎ(ม.ว.ม. )

ที่มา: http://www.senate.go.th


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ