ประวัติย่อ นายเจตน์ ศิรธรานนท์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ.2557

ข่าวทั่วไป 13 สิงหาคม พ.ศ. 2557 14:14 น. —ประวัติบุคคล

ข้อมูลประวัติของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ชื่อ:                   นายเจตน์ ศิรธรานนท์
วัน เดือน ปีเกิด:              12 เมษายน 2492
คุณวุฒิ:                  แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
                    วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ(เวชปฏิบัติทั่วไป)กรมการแพทย์ส่วนกลาง กระทรวงสาธารณสุข
การอบรมและสัมมนา:            หลักสูตรนักบริหารการแพทย์และกระทรวงสาธารณสุขระดับสุงรุ่นที่ 9 จากกระทรวงสาธารณสุข
                    หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐเอกชนและการเมือง(วปอ.2547)รุ่นที่ 2 จากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
                    หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง(ปปร.)รุ่นที่ 7 จากสถาบันพระปกเกล้า
สถานที่ติดต่อ:               269 ซอยแสงอุทัย ถนนสุขุมวิท50 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์10260
อาชีพก่อนได้รับการเลือกตั้ง/สรรหา/แต่งตั้ง:    ข้าราชการ(แพทย์)
ประสบการณ์ :               ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า จังหวัดสมุทรสงคราม
                    กต.ตร. จังหวัดเพชรบุรี พ.ศ.2549-51
                    กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ.2550
                    กรรมการสภาประจำสถาบันราชภัฏเพชรบุรี
                    คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรี พ.ศ.2550-51
                    ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
                    สมาชิกวุฒิสภาสรรหาภาครัฐ พ.ศ.2551-54
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :           มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก(ม.ป.ช.)
                    มหาวชิรมงกุฎ(ม.ว.ม. )

ที่มา: http://www.senate.go.th


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ