ประวัติย่อ พลอากาศเอกชาลี จันทร์เรือง สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ.2557

ข่าวทั่วไป 13 สิงหาคม พ.ศ. 2557 14:30 น. —ประวัติบุคคล

ข้อมูลประวัติของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ชื่อ:                  พลอากาศเอกชาลี จันทร์เรือง
วัน เดือน ปีเกิด:             2 กุมภาพันธ์ 2490
คุณวุฒิ:                 วิทยาศาสตรบัณฑิต(ท.อ.)โรงเรียนนายเรืออากาศ
การอบรมและสัมมนา:            หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 41 จาก วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
                    หลักสูตรโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ 26
                    หลักสูตรวิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่นที่ 39
สถานที่ติดต่อ:               147/5 หมู่6 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุเสาวรีย์ เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์10220
อาชีพก่อนได้รับการเลือกตั้ง/สรรหา/แต่งตั้ง:   ข้าราชการบำนาญ
ประสบการณ์ :              ปฏิบัติงานในสำนักงานชายแดนส่วนภูมิภาค (สงขลา) ไทย-มาเลเชีย
                    ประธานคณะอนุกรรมการกีฬา ทอ.ฟุตบอล เทนนิส และกอล์ฟ
                    ผู้ช่วยฑูตทหารอากาศไทยประจำสิงคโปร์
                    เจ้ากรมการลาดตระเวนทางอากาศ
                    เจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ
                    ผู้ช่วยเสนาธิการฝ่ายส่งกำลังบำรุง
                    ผู้บัญชาการกองบัญชาการยุทธทางอากาศ
                    สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2549
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :           มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก(ม.ป.ช.)
                    มหาวชิรมงกุฎ(ม.ว.ม.)

ที่มา: http://www.senate.go.th


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ