ประวัติย่อ นายตวง อันทะไชย สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ.2557

ข่าวทั่วไป Wednesday August 13, 2014 16:23 —ประวัติบุคคล

ข้อมูลประวัติของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ชื่อ:                   นายตวง อันทะไชย

วัน เดือน ปีเกิด:              24 ธันวาคม 2505

คุณวุฒิ:                  นิติศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

การศึกษาบัณฑิต(ภาษาอังกฤษ)มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

การศึกษามหาบัณฑิต(บริหารการศึกษา)มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

การอบรมและสัมมนา:            หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง(ปปร.)รุ่นที่11 จากสถาบันพระปกเกล้า

สถานที่ติดต่อ:               46 หมู่7 หมู่บ้านเปลือย ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์45000

อาชีพก่อนได้รับการเลือกตั้ง/สรรหา/แต่งตั้ง:    นักการเมือง

ประสบการณ์ :               สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2549-51

สมาชิกวุฒิสภา สรรหาภาควิชาชีพ พ.ศ. 2551-54

ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาและบังคับใช้กฎหมายให้แก่บุคคลผู้ไร้สถานะในประเทศไทย

รองประธานคณะกรรมาธิการการศึกษา

รองประธานคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิ เสรีภาพ

ประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการเฉลิมพระเกียรติบอกรักพ่อที่ภูพิงค์ บอกรักแม่ที่ภูพาน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :           มหาวชิรมงกุฎ(ม.ว.ม.)

ประถมาภรณ์ช้างเผือก(ป.ช.)

ที่มา: http://www.senate.go.th


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ