ประวัติย่อ นายธานี อ่อนละเอียด สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ.2557

ข่าวทั่วไป Wednesday August 13, 2014 16:34 —ประวัติบุคคล

ข้อมูลประวัติของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ชื่อ:                   นายธานี อ่อนละเอียด

วัน เดือน ปีเกิด:              25 ธันวาคม 2496

คุณวุฒิ:                  นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต(รัฐประศาสนศาสตร์)สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

การอบรมและสัมมนา:

สถานที่ติดต่อ:               496/10 ถนนราชมรรคา ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์73000

อาชีพก่อนได้รับการเลือกตั้ง/สรรหา/แต่งตั้ง:    กรรมการการเลือกตั้ง

ประสบการณ์ :               ทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย

ผู้แทนสมาคมทนายความแห่งประเทศไทย ประจำจังหวัดนครปฐม

ที่ปรึกษากฎหมาย สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครปฐม

อาจารย์พิเศษ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพมหานคร

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :           ประถมาภรณ์มงกุฎไทย ( ป.ม. )

ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก ( ท.ช. )

ที่มา: http://www.senate.go.th


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ