ประวัติย่อ พลเอกธีรเดช มีเพียร สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ.2557

ข่าวทั่วไป Wednesday August 13, 2014 16:42 —ประวัติบุคคล

ข้อมูลประวัติของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ชื่อ:                   พลเอกธีรเดช มีเพียร

วัน เดือน ปีเกิด:              21 มีนาคม 2482

คุณวุฒิ:                  วิทยาศาสตรบัณฑิตโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

Master of Arts(Political Science) Wayne State University, Detroit, Michigan, U.S.A.

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์(รัฐศาสตร์)มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรมและสัมมนา:            หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง(ปปร.)รุ่นที่9 จากสถาบันพระปกเกล้า

หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร(วปอ.)รุ่นที่34 จากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

หลักสูตรโรงเรียนเสนาธิการทหารบก

สถานที่ติดต่อ:               247 ซอยลาดพร้าว122 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์10310

อาชีพก่อนได้รับการเลือกตั้ง/สรรหา/แต่งตั้ง:    ข้าราชการบำนาญ

ประสบการณ์ :               สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2522-24

เจ้ากรมข่าวทหาร

ผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย

ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

ปลัดกระทรวงกลาโหม

ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา

ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :           มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก(ม.ป.ช.)

มหาวชิรมงกุฎ(ม.ว.ม.)

ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ(ต.จ.ว.)

ที่มา: http://www.senate.go.th


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ