ประวัติย่อ นายนรนิติ เศรษฐบุตร สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ.2557

ข่าวทั่วไป 13 สิงหาคม พ.ศ. 2557 16:46 น. —ประวัติบุคคล

ข้อมูลประวัติของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ชื่อ:                  นายนรนิติ เศรษฐบุตร
วัน เดือน ปีเกิด:             16 พฤศจิกายน 2484
คุณวุฒิ:                 40 ซอยรามคำแหง14 แขวงเขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์10240
การอบรมและสัมมนา:
สถานที่ติดต่อ:
อาชีพก่อนได้รับการเลือกตั้ง/สรรหา/แต่งตั้ง:   รับราชการ
ประสบการณ์ :
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :

ที่มา: http://www.senate.go.th


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ