ประวัติย่อ นางนิพัทธา อมรรัตนเมธา สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ.2557 จังหวัดปทุมธานี

ข่าวทั่วไป 13 สิงหาคม พ.ศ. 2557 16:51 น. —ประวัติบุคคล

ข้อมูลประวัติของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ชื่อ:                   นางนิพัทธา อมรรัตนเมธา
วัน เดือน ปีเกิด:              16 กันยายน 2483
คุณวุฒิ:                  รัฐศาสตรบัณฑิต (การปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
                    รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (Political Science) Western Michigan University, U.S.A.
การอบรมและสัมมนา:            หลักสูตรนักปกครองระดับสูงรุ่นที่24 จากวิทยาลัยการปกครองกรมการปกครอง
                    หลักสูตรนักบริหารจากสถาบันดำรงราชานุภาพกระทรวงมหาดไทย
สถานที่ติดต่อ:               4/3 ซอยสามเสน24 ถนนสามเสน แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์10300
อาชีพก่อนได้รับการเลือกตั้ง/สรรหา/แต่งตั้ง:    ข้าราชการ
ประสบการณ์ :               อธิการวิทยาลัยการปกครอง
                    รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี
                    ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดพะเยา
                    รองอธิบดีกรมการปกครอง
                    อุปนายกสมาคมนักปกครองแห่งประเทศไทย
                    สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดปทุมธานี พ.ศ.2543-49
                    ผู้เชี่ยวชาญด้านสังคมวุฒิสภา พ.ศ.2554-55
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :           มหาวชิรมงกุฎ(ม.ว.ม.)
                    มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก(ม.ป.ช.)

ที่มา: http://www.senate.go.th


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ