ประวัติย่อ พลตำรวจเอกพิชิต ควรเดชะคุปต์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ.2557

ข่าวทั่วไป 13 สิงหาคม พ.ศ. 2557 17:28 น. —ประวัติบุคคล

ข้อมูลประวัติของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ชื่อ:                  พลตำรวจเอกพิชิต ควรเดชะคุปต์
วัน เดือน ปีเกิด:             20 เมษายน 2488
คุณวุฒิ:                 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (ตำรวจ) โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
                    ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การอบรมและสัมมนา:            หลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง รุ่นที่12 จาก สถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจ
                    หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร(วปอ.)รุ่นที่39 จากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
                    หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง(ปปร.)รุ่นที่10 จาก สถาบันพระปกเกล้า
                    หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน(PDI)รุ่นที่3 จากสถาบันพระปกเกล้า
สถานที่ติดต่อ:               5/24 หมู่บ้านคฤหาสน์ทายาท ถนนติวานนท์ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์11120
อาชีพก่อนได้รับการเลือกตั้ง/สรรหา/แต่งตั้ง:   ข้าราชการบำนาญ
ประสบการณ์ :              เลขานุการกรมตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
                    ผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค 1 และภาค 7
                    ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
                    กรรมการข้าราชการตำรวจผู้ทรงคุณวุฒิ (ก.ตร.)
                    สมาชิกวุฒิสภา กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2549
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :           มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก(ม.ป.ช.)
                    มหาวชิรมงกุฎ(ม.ว.ม.)
                    ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ(ต.จ.ว.)

ที่มา: http://www.senate.go.th


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ