ประวัติย่อ นายพีระศักดิ์ พอจิต สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ.2557 จังหวัดอุตรดิตถ์

ข่าวทั่วไป Wednesday August 13, 2014 17:33 —ประวัติบุคคล

ข้อมูลประวัติของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ชื่อ:                   นายพีระศักดิ์ พอจิต

วัน เดือน ปีเกิด:              5 พฤษภาคม 2503

คุณวุฒิ:                  นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรมและสัมมนา:

สถานที่ติดต่อ:               279 หมู่10 ถนนศิลาอาสน์ ตำบลท่าเสา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์53000

อาชีพก่อนได้รับการเลือกตั้ง/สรรหา/แต่งตั้ง:   นักกฎหมายอิสระ

ประสบการณ์ :              อัยการพิเศษประจำกรม สำนักงานอัยการ จังหวัดอุตรดิตถ์

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ. 2551-55

สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ. 2549

นายกสมาคมกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์

คณะกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :           ประถมาภรณ์ช้างเผือก(ป.ช.)

ที่มา: http://www.senate.go.th


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ