ประวัติย่อ นายพีระศักดิ์ พอจิต สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ.2557 จังหวัดอุตรดิตถ์

ข่าวทั่วไป 13 สิงหาคม พ.ศ. 2557 17:33 น. —ประวัติบุคคล

ข้อมูลประวัติของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ชื่อ:                   นายพีระศักดิ์ พอจิต
วัน เดือน ปีเกิด:              5 พฤษภาคม 2503
คุณวุฒิ:                  นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
                    เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
                    ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การอบรมและสัมมนา:
สถานที่ติดต่อ:               279 หมู่10 ถนนศิลาอาสน์ ตำบลท่าเสา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์53000
อาชีพก่อนได้รับการเลือกตั้ง/สรรหา/แต่งตั้ง:   นักกฎหมายอิสระ
ประสบการณ์ :              อัยการพิเศษประจำกรม สำนักงานอัยการ จังหวัดอุตรดิตถ์
                    นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ. 2551-55
                    สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ. 2549
                    นายกสมาคมกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์
                    คณะกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :           ประถมาภรณ์ช้างเผือก(ป.ช.)

ที่มา: http://www.senate.go.th


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ