ประวัติย่อ นางพิไลพรรณ สมบัติศิริ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ.2557

ข่าวทั่วไป 13 สิงหาคม พ.ศ. 2557 17:36 น. —ประวัติบุคคล

ข้อมูลประวัติของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ชื่อ:                  นางพิไลพรรณ สมบัติศิริ
วัน เดือน ปีเกิด:             20 มีนาคม 2491
คุณวุฒิ:                 อักษรศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) (ภาษาต่างประเทศ) Washington State University , U.S.A.
                    Certificat de La Langue et Litterature, Francaise La Sorbonne, Paris, France
การอบรมและสัมมนา:
สถานที่ติดต่อ:              สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ 131 ถนนอโศกมนตรี(สุขุมวิท 21) แขวงเขตวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์10110
อาชีพก่อนได้รับการเลือกตั้ง/สรรหา/แต่งตั้ง:   นักธุรกิจ
ประสบการณ์ :              ประธานกรรมการ บริษัท โรงแรมปาร์คนายเลิศ จำกัด
                   นายกสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์
                   ประธานมูลนิธิกองทุนรักษ์ช้าง
                   ประธานเลิศสินมูลนิธิ
                   Member of International Council, Asia Society, New York, U.S.A,
                   กรรมการสถาบัน CASA Asia, Bracelona, Spain
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :          ประถมาภรณ์มงกุฎไทย ( ป.ม. )
                   ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก ( ท.ช. )

ที่มา: http://www.senate.go.th


แท็ก tat   AIS  

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ