ประวัติย่อ นายมณเฑียร บุญตัน สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ.2557

ข่าวทั่วไป Wednesday August 13, 2014 17:53 —ประวัติบุคคล

ข้อมูลประวัติของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ชื่อ:                   นายมณเฑียร บุญตัน

วัน เดือน ปีเกิด:              2 พฤษภาคม 2508

คุณวุฒิ:                  ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Bachelor of Arts (Honor (Music)) St. Olaf College, Minnesota, U.S.A.

Master of Arts (Music Theory and composition with minor in Speech and Communication) University of Minnesota, U.S.A.

การอบรมและสัมมนา:

สถานที่ติดต่อ:               สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย 85/1-3 ซอยบุญอยู่ ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์10400

อาชีพก่อนได้รับการเลือกตั้ง/สรรหา/แต่งตั้ง:   นักวิชาการและนักพัฒนาสังคมอิสระ

ประสบการณ์ :              นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย

รองประธานสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย

กรรมการมูลนิธิราชสุดา ในพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

กรรมการมูลนิธิศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

กรรมการบริหารสหภาพคนตาบอดโลก (World Blind Union)

กรรมาธิการพิจารณายกร่างกฎหมายมากกว่า 10 ฉบับ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ผู้แทนรัฐบาลไทยในการร่างอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ณ กรุงนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา

สมาชิกวุฒิสภา สรรหาภาคอื่น พ.ศ. 2551-54

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :           ประถมาภรณ์ช้างเผือก ( ป.ช. )

ประถมาภรณ์มงกุฎไทย ( ป.ม. )

ที่มา: http://www.senate.go.th


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ