ประวัติย่อ พลเอกเลิศฤทธิ์ เวชสวรรค์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ.2557

ข่าวทั่วไป 13 สิงหาคม พ.ศ. 2557 18:03 น. —ประวัติบุคคล

ข้อมูลประวัติของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ชื่อ:                   พลเอกเลิศฤทธิ์ เวชสวรรค์
วัน เดือน ปีเกิด:              29 มกราคม 2490
คุณวุฒิ:                  วิทยาศาสตรบัณฑิตโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
การอบรมและสัมมนา:            หลักสูตรโรงเรียนเสนาธิการทหารบกชุดที่57
                    หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร(วปอ.)รุ่นที่13 จากวิทยาลัยป้องกันราชาณาจักร
สถานที่ติดต่อ:               40/1 ซอยอินทามระ29 แยก1 ถนนสุทธิสาร แขวงสามเสนใน เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์10400
อาชีพก่อนได้รับการเลือกตั้ง/สรรหา/แต่งตั้ง:   รับราชการทหาร
ประสบการณ์ :              ด้านกิจการทหาร
                    ด้านการดำเนินงานกิจการโทรทัศน์ประเภทบริการสาธารณะ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :           มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก( ม.ป.ช.)
                    มหาวชิรมงกุฎ(ม.ว.ม.)

ที่มา: http://www.senate.go.th


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ