ประวัติย่อ พลตำรวจเอกวัชรพล ประสารราชกิจ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ.2557

ข่าวทั่วไป ประวัติบุคคล -- พุธที่ 13 สิงหาคม 2557 18:07:16 น.
ข้อมูลประวัติของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ชื่อ:                                 พลตำรวจเอกวัชรพล ประสารราชกิจ

วัน เดือน ปีเกิด:                       9 กันยายน 2497

คุณวุฒิ:
การอบรมและสัมมนา:

สถานที่ติดต่อ:                          566 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพีนี เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์10330

อาชีพก่อนได้รับการเลือกตั้ง/สรรหา/แต่งตั้ง:
ประสบการณ์ :

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :                   มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก(ม.ป.ช.)

ที่มา: http://www.senate.go.th
ข่าวที่เกี่ยวข้อง