ประวัติย่อ พลเอกวิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ.2557

ข่าวทั่วไป 14 สิงหาคม พ.ศ. 2557 09:20 น. —ประวัติบุคคล

ข้อมูลประวัติของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ชื่อ:                   พลเอกวิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
วัน เดือน ปีเกิด:
คุณวุฒิ:
การอบรมและสัมมนา:
สถานที่ติดต่อ:
อาชีพก่อนได้รับการเลือกตั้ง/สรรหา/แต่งตั้ง:
ประสบการณ์ :
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :

ที่มา: http://www.senate.go.th


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ