ประวัติย่อ  พันเอก พล  เริงประเสริฐวิทย์

ข่าวทั่วไป ประวัติบุคคล -- พฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน 2540 12:02:00 น.

เกิด                1  พฤศจิกายน  2473

การศึกษา            วท.บ. โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

ที่อยู่                75  ถ.ศรีอุทัย  ต.อุทัยใหม่  อ.เมือง  จ.อุทัยธานี

โทร. (056) 511-106, 591-045, 511-111, 591-167
กรุงเทพฯ โทร. 551-1956-8, 241-1236-8
อาชีพ               ค้าขาย
ประสบการณ์          ส.ส. 2522, 2526, 2529, 2531, 2535/1, 2538
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 2523
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 2529, 2531
เครื่องราชอิสริยาภรณ์   ม.ป.ช.
--สำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร--
ข่าวที่เกี่ยวข้อง