ข่าวประวัติบุคคล 16 ธ.ค. 2011 14:08 น.

ข่าวประวัติบุคคล ศุกร์ที่ 16 ธ.ค. 2011

ประวัติย่อ พลตำรวจโทชัจจ์ กุลดิลก รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม(ครม.ชุดนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร)

ประวัติบุคคล

พลตำรวจโทชัจจ์ กุลดิลก รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย อดีตรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี อดีตผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) และที่ปรึกษาหนังสือพิมพ์มหาประชาชนฉบับความจริงวันนี้ ประวัติ พลตำรวจโทชัจจ์ กุลดิลก เกิดเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2486อ่านต่อ

ประวัติย่อ พลอากาศเอก สุกำพล สุวรรณทัต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม(ครม.ชุดนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร)

ประวัติบุคคล

พลอากาศเอก สุกำพล สุวรรณทัต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในสมัยรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และอดีตเสนาธิการทหารอากาศ อดีตผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ และอดีตเจรทหารทั่วไป ประวัติ พลอากาศเอก สุกำพล สุวรรณทัต (ชื่อเล่น: โอ๋) เกิดเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2494 เป็นบุตรของนาวาอากาศเอก สุวัตถิ์ สุวรรณทัต กับนางราตรีอ่านต่อ

ประวัติย่อ นายพรศักดิ์ เจริญประเสริฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(ครม.ชุดนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร)

ประวัติบุคคล

นายพรศักดิ์ เจริญประเสริฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในรัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย ประวัติ นายพรศักดิ์ เจริญประเสริฐ เกิดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2495 ที่อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ เป็นบุตรของนายคิม แซ่จึง กับนางสู่ขิม แซ่อึ้งอ่านต่อ

ประวัติย่อ นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(ครม.ชุดนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร)

ประวัติบุคคล

นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ และรัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และเป็นอดีตอธิบดีกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประวัติ นายธีระ วงศ์สมุทร เกิดเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2491 ที่อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3อ่านต่อ

ประวัติย่อ นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(ครม.ชุดนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร)

ประวัติบุคคล

วันเข้ารับตำแหน่ง 9 สิงหาคม 2554 วันที่เกิด/สถานที่ 1 มกราคม 2495/จ.เพชรบูรณ์ สถานภาพสมรส หย่า : จำนวนบุตร 5 คน 1. นายพานิช พร้อมพัฒน์ 2. นางสาวนิชพรรณ พร้อมพัฒน์ 3. นางสาวภาสวรรณ พร้อมพัฒน์ 4. นายนครินทร์ พร้อมพัฒน์ 5. นายพัฒนา พร้อมพัฒน์ การศึกษา oพ.ศ. 2545 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง oพ.ศ. 2547 ปริญญาโทอ่านต่อ

ประวัติย่อ ดร.สุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ(ครม.ชุดนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร)

ประวัติบุคคล

ดร.สุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคนปัจจุบัน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย อดีตประธานกรรมาธิการการคลัง การธนาคาร และสถาบันการเงิน สภาผู้แทนราษฎร และอดีตกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ ประวัติ ดร.สุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล (ชื่อเล่น: ปึ๋ง) เกิดเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2496อ่านต่อ

ประวัติย่อ นายวิรุฬ เตชะไพบูลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง(ครม.ชุดนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร)

ประวัติบุคคล

วันเข้ารับตำแหน่ง 9 สิงหาคม 2554 วันที่เกิด/สถานที่ 4 สิงหาคม 2486 บิดา มารดา บิดา : นายอุเทน เตชะไพบูลย์ มารดา : นางจำเรียง เตชะไพบูลย์ สถานภาพสมรส สมรส : นางกัญญา เตชะไพบูลย์(พงศ์ไพโรจน์) การศึกษา oโรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา oโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย oโรงเรียนเซนต์สตีเว่น ฮ่องกง oปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจอ่านต่อ

ประวัติย่อ นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง(ครม.ชุดนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร)

ประวัติบุคคล

นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ในรัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดพรรคเพื่อไทย รวมถึงเป็นคนสนิทของนางเยาวภา วงศ์สวัสดิ์ อดีตแกนนำกลุ่มวังบัวบาน ประวัติ นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ เกิดเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2503 ที่อำเภอเมืองเชียงใหม่อ่านต่อ

ประวัติย่อ นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง(ครม.ชุดนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร)

ประวัติบุคคล

ธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและประธานกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในรัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) อดีตรองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย และประธานกรรมการคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และเป็นประธานกลุ่ม ก.ล.ต.อ่านต่อ

ประวัติย่อ พลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม(ครม.ชุดนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร)

ประวัติบุคคล

พลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในรัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ในรัฐบาลของพันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคไทยรักไทย และอดีตปลัดกระทรวงกลาโหม โดยสื่อมวลชนมักเรียกว่า "บิ๊กอ็อด" ประวัติ ยุทธศักดิ์อ่านต่อ

ประวัติย่อ นางสาวกฤษณา สีหลักษณ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี(ครม.ชุดนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร)

ประวัติบุคคล

นางสาวกฤษณา สีหลักษณ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในรัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ สังกัดพรรคเพื่อไทย ประวัติ กฤษณา สีหลักษณ์ เกิดเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2505 จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นบุตรของนายสุนันท์ กับนางถนอมขวัญ สีหลักษณ์ สำเร็จการศึกษาด้านการบัญชีอ่านต่อ

ประวัติย่อ นายสุรวิทย์ คนสมบูรณ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี(ครม.ชุดนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร)

ประวัติบุคคล

นายแพทย์ สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในรัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชัยภูมิ เขต 7 สังกัดพรรคเพื่อไทย ประวัติ นายแพทย์ สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ เกิดเมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2492 จังหวัดชัยภูมิ เป็นบุตรของนายทองพูน กับนางเข็มทอง คนสมบูรณ์ สมรสกับนางปานทิพย์ คนสมบูรณ์อ่านต่อ

ประวัติย่อ นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์(ครม.ชุดนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร)

ประวัติบุคคล

นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในรัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยชินวัตร ประวัติ นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง เกิดเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2501 เป็นบุตรของนายเก่ง ณ ระนอง กับนางวิลัดดา ณ ระนอง สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนอัสสัมชัญอ่านต่อ

ข่าวประวัติบุคคล พุธที่ 5 ต.ค. 2011

ประวัติย่อ ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ครม.ชุดนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร)

ประวัติบุคคล

รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย อยู่ในตำแหน่ง เริ่มดำรงตำแหน่ง 15 กันยายน พ.ศ. 2553 เกิด 3 มีนาคม พ.ศ. 2488 (66 ปี) ศาสนา พุทธ ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย อดีตอธิบดีกรมประมง อดีตอธิบดีกรมป่าไม้ อดีตปลัดกระทรวงกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอ่านต่อ

ประวัติย่อ พลตำรวจเอก โกวิท วัฒนะ รองนายกรัฐมนตรี (ครม.ชุดนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร)

ประวัติบุคคล

ประธานกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย อดีตผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สังกัดพรรค เพื่อไทย ประวัติโดยย่อ พลตำรวจเอก โกวิท วัฒนะ เกิดเมื่อ 11 มีนาคม พ.ศ. 2490 (64 ปี) เป็นชาวอำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นบุตรของ นายเกษม วัฒนะ อดีตข้าราชการครู และนายอำเภอผักไห่อ่านต่อ