ประวัติย่อ  นายธัญ  การวัฒนาศิริกุล

ข่าวทั่วไป ประวัติบุคคล -- อังคารที่ 4 มีนาคม 2540 15:11:00 น.

เกิด                20  มกราคม  2486

การศึกษา            ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชย์

ที่อยู่                16  ถ.ช้างคลาน  ต.ป่าแดด  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่

โทร. (053) 274-789  โทรสาร 273-948
อาชีพ               นักการเมือง
พรรค               ความหวังใหม่
ประสบการณ์          ส.ส.2538, 2539+
เครื่องราชอิสริยาภรณ์   ท.ม.
--สำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร--
ข่าวที่เกี่ยวข้อง