ประวัติย่อ  นายประสงค์  บูรณ์พงศ์

ข่าวทั่วไป ประวัติบุคคล -- พฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน 2540 11:52:00 น.

เกิด                13  ตุลาคม  2479

การศึกษา            แพทยศาสตรบัณฑิต (ม.มหิดล)
ปริญญาโทสาขาโรคเขตร้อน (ม.มหิดล)

ที่อยู่                70/665 ซ.9  ถ.ประชานิเวศน์ 2  ต.ท่าทราย  อ.เมือง  จ.นนทบุรี

โทร. 573-1360  โทรสาร 574-1736
152-154  ถ.บำรุงเมือง  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.นครพนม
โทร. (042) 511-184, 511-027  โทรสาร (042) 511-027
อาชีพ               ข้าราชการ

ประสบการณ์          ส.ส. 2526, 2529, 2531, 2535/1, 2537 (ซ่อม), 2538

เลขานุการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 2529
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข 2531
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 2533
เครื่องราชอิสริยาภรณ์   ม.ป.ช.
--สำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร--
ข่าวที่เกี่ยวข้อง