ประวัติย่อ  นายวัฒนา อัศวเหม

ข่าวทั่วไป ประวัติบุคคล -- อังคารที่ 4 มีนาคม 2540 12:13:00 น.
เกิด                30 กันยายน 2479
การศึกษา            ศิลปศาสตรบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) สถาบันราชภัฎธนบุรี
รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สหรัฐฯ

ที่อยู่                97 ซ.สวนหลวง ถ.พัฒนาการ สวนหลวง

กทม. โทร. 717-8360-6  โทรสาร 318-7460
อาชีพ               นักธุรกิจ
พรรค               ประชากรไทย
ประสบการณ์          ส.ส. 2518, 2519, 2522, 2526, 2529, 2531
2535/1, 2535/2, 2538, 2539
รมช.กระทรวงอุตสาหกรรม 2519
รมช.กระทรวงมหาดไทย 2531-2534
รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 2535
เครื่องราชอิสริยาภรณ์   ม.ป.ช.
--สำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร--
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง