ประวัติย่อ นายอนันต์ กาญจนพาสน์

ข่าวทั่วไป ประวัติบุคคล -- พุธที่ 1 มกราคม 2540 01:00:00 น.

ชื่อ                   : นายอนันต์ กาญจนพาสน์

กลุ่มสาขาวิชา           : สังคมศาสตร์, พาณิชยศาสตร์
อาชีพปัจจุบัน            : ประธานกรรมการบริหาร บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด
สถานภาพสมรส          : สมรส
สัญชาติ                : ไทย
เชื้อชาติ               : ไทย
ศาสนา                : พุทธ
วันเกิด                : 2 มิถุนายน 2484,
เป็นบุตรคนที่            : 2  ในจำนวนพี่น้อง 10

บิดา                  : นายมงคล กาญจนพาสน์  ธุรกิจ

ที่อยู่ปัจจุบัน             : 452 ถนนเยาวราช แขวงสัมพันธวงศ์ แขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ

การศึกษา              :
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ วิทยาลัยสวอซ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
ประวัติการทำงาน        :
ผู้ดูแลกิจการนาฬิกา บริษัท สเตลักซ์โอลดิ้ง จำกัด ฮ่องกง
กรรมการ บริษัท กาญจนพาสน์ จำกัด ฮ่องกง  2515-ปัจจุบัน
ผู้ดูแลกิจการ บริษัท สเตลักซ์พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (ธุรกิจพัฒนาที่ดิน)
กรรมการผู้จัดการ ธนาคาร ฮ่องกงเทโทรโปลิแตนท์ จำกัด  2533
กรรมการผู้จัดการ บริษัท สเตลักซ์โอลดิ้ง จำกัด  2533-ปัจจุบัน
กรรมการผู้จัดการ บริษัท บางกอกแอร์พอร์ทอินดัสตรี้ จำกัด  2533-ปัจจุบัน
ประธานการ บริษัท ฮ่องกงพรอพเพอร์ตี้ส์ จำกัด  2533-ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (เจ้าของโครงการเมืองทองธานีและอีกมากมาย) 2533-ปัจจุบัน
ความชำนาญพิเศษ        : บริหารธุรกิจ
เหตุการณ์ที่น่าสนใจ       :
26 มีนาคม 2540
ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการขายที่ดินเมืองทองธานีให้รัฐสภาว่าไม่หนักใจอะไรว่าจะขายได้หร
ือไม่ ราคาที่บางกอกแลนด์เสนอขายก็ต่ำอยู่แล้ว
ถ้าภาวะเศรษฐกิจและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไม่เป็นเช่นนี้เราคงไม่ยอมขาย
การเสนอขายครั้งนี้เป็นการซื้อหนึ่งแถมหนึ่ง ราคาที่ดินก็แค่ 4.5 หมื่นบาทต่อตารางวา
อีกทั้งงบผูกพัน 2-3 ปี (ไทยโพสต์ 27 มีนาคม 2540)
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม       :
"อนันต์ กาญจนพาสน์" มติชน (25 มีนาคม 2540)
"บีบน้ำตามังกรบันทึกสนทนาอนันต์ กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการบริหารบริษัทบางกอกแลนด์"
ไทยโพสต์ (6 เมษายน 2540) หน้า3
--จบ--
ข่าวที่เกี่ยวข้อง