ประวัติย่อ นายดำรง พุฒตาล

ข่าวทั่วไป ประวัติบุคคล -- พฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2540 10:49:00 น.
เกิด               31 พฤษภาคม 2487

คุณวุฒิ              การศึกษาบัณฑิต สาขาครุศาสตร์ (ศรีนครินทรวิโรฒ)

สถานที่พำนัก         238/28  ตึกคู่สร้าง-คู่สม (ตรงข้าม รพ.เซนต์คาลอส)  ซอยอยู่เจริญ 29

ถนนรัชดาภิเษก  แขวงห้วยขวาง  เขตห้วยขวาง  กรุงเทพฯ 10320
โทร. 274-0624, 274-0627
อาชีพ              นักธุรกิจ
ตำแหน่ง            ผู้จัดการ

สถานที่ทำงาน        สำนักงานนิตยสารคู่สร้างคู่สม  ตึกคู่สร้าง-คู่สม  ซอยอยู่เจริญ 29  ถนนรัชดาภิเษก

แขวงห้วยขวาง  เขตห้วยขวาง  กรุงเทพฯ 10320  โทร. 274-0624, 274-0627
ประสบการณ์         ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว
สภาผู้แทนราษฎร
กีฬา               ดำน้ำ
--สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา--
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง