ประวัติย่อ  นายสันติ  ชัยวิรัตนะ

ข่าวทั่วไป ประวัติบุคคล -- พฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน 2540 12:40:00 น.

เกิด                12  พฤศจิกายน  2488

การศึกษา            มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล

ที่อยู่                86/63  ถ.วัดลาดปลาเค้า  จรเข้บัว  บางกะปิ  กรุงเทพฯ

โทร. 570-6746, 570-6799
383/236-7  ถ.นิเวศน์รัตน์  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.ชัยภูมิ
โทร. (044) 821-877
อาชีพ               ค้าขาย

ประสบการณ์          ส.ส. 2522, 2526, 2529, 2531, 2535/1, 2535/2, 2538

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย 2529, 2531
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2535
เครื่องราชอิสริยาภรณ์   ม.ป.ช.
--สำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร--
ข่าวที่เกี่ยวข้อง