ประวัติย่อ นายถวิล ไพรสณฑ์

ข่าวทั่วไป ประวัติบุคคล -- พุธที่ 1 มกราคม 2540 01:00:00 น.
ชื่อ                   : นายถวิล ไพรสณฑ์

กลุ่มสาขาวิชา           : สังคมศาสตร์, การเมือง; สังคมศาสตร์, รัฐศาสตร์; นักการเมือง; พรรคพลังธรรม

อาชีพปัจจุบัน            : สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร กรุงเทพมหานคร พรรคพลังธรรม

สถานภาพสมรส          : สมรส   กับ นางจันทร์จรา (ปาณะโตษะ)   มีบุตร 2 คน

สัญชาติ                : ไทย
เชื้อชาติ               : ไทย
ศาสนา                : พุทธ

วันเกิด                : 8 สิงหาคม 2480,   ณ จ.นครศรีธรรมราช บ้านนาวา ต.ช้างกลาง อ.ฉวาง

เป็นบุตรคนที่            : 6  ในจำนวนพี่น้อง 6

บิดา                  : นายฉ่ำ ไพรสณฑ์  ทำนา ทำสวน

มารดา                : นางคล้าย ไพรสณฑ์  ทำนา ทำสวน

ที่อยู่ปัจจุบัน             : 70/535 หมู่บ้านประชานิเวศน์ 2 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี โทรศัพท์  5736320

การศึกษา              :
โรงเรียนบ้านนาวา จ.นครศรีธรรมราช
มัธยมปีที่ 5 โรงเรียนพึ่งตนเอง จ.นครศรีธรรมราช
เตรียมอุดมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนวัดเบญจมบพิตร จ.กรุงเทพฯ
ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ.กรุงเทพฯ
รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จ.กรุงเทพฯ
ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย Syracuse ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประวัติการทำงาน        :
ปลัดเทศบาลตำบล ตำบลสุไหงโกลก จ.นราธิวาส
ปลัดเทศบาลเมือง อำเภอเมืองพัทลุง จ.พัทลุง
เลขานุการนายกเทศมนตรี เทศบาลกรุงเทพมหานคร จ.กรุงเทพฯ
หัวหน้าเขต เขตพระนคร จ.กรุงเทพฯ
หัวหน้าเขต เขตบางขุนเทียน จ.กรุงเทพฯ
ผู้อำนวยการ สำนักนโยบายและแผนกรุงเทพฯ จ.กรุงเทพฯ
รองประธานสภาผู้แทนราษฎร  29 ก.ย. 2535- ก.พ. 2538
รัฐมนตรีว่าการ ทบวงมหาวิทยาลัย  17 ก.พ. 2538-20 พ.ค. 2538
อาจารย์พิเศษ
กรรมการ สาขารัฐประศาสนศาสตร์
สภาวิจัยแห่งชาติ
พรรคการเมือง :
เลขาธิการพรรค พรรคประชาธิปัตย์  2526
รองหัวหน้าพรรค พรรคประชาชน  2531-2534
พรรคพลังธรรม  2535-
พรรคประชาธิปัตย์  2539-
ประวัติการสมัครส.ส. :
2526--พรรคประชาธิปัตย์--นครศรีธรรมราช--เขต 2--ได้ (51083 คะแนน)
2531--พรรคประชาธิปัตย์--นครศรีธรรมราช--เขต 2--ไม่ได้ (33,370 คะแนน)
2535(มีนาคม)--พรรคพลังธรรม--กรุงเทพมหานคร--เขต 9--ได้ (52,689 คะแนน)
2535(กันยายน)--พรรคพลังธรรม--กรุงเทพมหานคร--เขต 9--ได้ (53,313 คะแนน)
2538--พรรคพลังธรรม--กรุงเทพมหานคร--เขต 9--ได้
2539--พรรคประชาธิปัตย์--กรุงเทพมาหนคร--เขต9

งานอดิเรก             : เขียนบทความ   เล่นกอล์ฟ  อ่านหนังสือ

สมาชิกสมาคม ฯลฯ       : สมาคมชาวปักษ์ใต้
สมาคมชาวนครศรีธรรมราช
สปอร์ตคลับ
ไพท์เฮิรด์ส
เครื่องราชอิสริยาภรณ์     : ป.ช., ประถมาภรณ์ช้างเผือก

รางวัลอื่น ๆ            : นักการเมืองดีเด่น. ของสมาคมศิษย์เก่ารัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สิ่งพิมพ์                :
ถวิล ไพรสณฑ์.  สู้อย่างสุภาพบุรุษ
หนังสือ 1 เรื่อง
เหตุการณ์ที่น่าสนใจ       :
21 กันยายน ด2539
ได้แสดงความคิดเห็นที่นายกฯประกาศจะลาออกว่า "ผมเชื่อว่า ระยะเวลา 7 วันที่คุณบรรหาร
ให้คำมั่นสัญญาว่า จะลาออกจากตำแหน่ง และจะหาบุคคลที่เหมาะสมดำรงตำแหน่งแทนนั้น
เชื่อว่าสุดท้าย นายกฯ จะต้องใช้วิธีการยุบสภาเพื่อแก้ปัญหา
เนื่องจากไม่สามารถจะหาบุคคลที่เหมาะสมมาดำรงตำแหน่งได้ หากมอบให้พล.ต.อ.ประมาณ
เป็นนายกฯพรรคร่วมรัฐบาล 5 พรรค ก็จะไม่ให้การยอมรับ
แต่ก็มีทางเป็นไปได้ที่นายบรรหารจะมอบตำแหน่งนายกรัฐมนตรีให้กับ พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ
หรือ นายอำนวย วีรวรรณ ผมคิดว่า คนที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรี น่าจะเป็น พล.อ.ชาติชาย
ชุณหวัณ แต่สูตรรัฐบาลชุดใหม่ ภายใต้การนำของพล.อ.ชาติชาย น่าจะเป็นปัญหา
เมื่อไม่มีเสียงให้การสนับสนุนครบ แนวทางนี้จึงปิดประตูตาย" (สยามโพสต์ 22 กันยายน 2539  หน้า 3)
4 ตุลาคม 2539
ได้กล่าวถึงสาเหตุที่ลาออกจากพรรคพลังธรรมว่า "ผมตั้งใจจะไม่ลงสมัครหลายครั้ง
เพราะเบื่อสภาพการเมือง ที่แก้ปัญหาอะไรไม่ได้
และที่ผมเปลี่ยนพรรคแต่อุดมการณ์ของผมไม่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน
ซึ่งนอกจากผมแล้วยังมีสมาชิกพรรคพลังธรรมอีกหลายคนกำลังพิจารณาอยู่
แต่ไม่ทราบว่ามีจำนวนกี่คนและแต่ละคนตัดสินใจอย่างไร" (สยามโพสต์ 5 ตุลาคม 2539 หน้า  16)
9 ตุลาคม 2539
ได้แถลงการณ์ชี้แจงกรณี ที่ย้ายไปสังกัดพรรคประชาธิปัตย์
ว่าการเล่นการเมืองของเขายึดประโยชน์ส่วนของประเทศชาติ
มากกว่าประดยชน์ของพรรคหรือของส่วนตัว โดยมีเป้าหมายหลักคือต้องการปฎิรูปการเมือง
15 ธันวาคม 2539
"โดยปกติคำว่า ทุจริตคอร์รับชั่นคือเงินที่ได้นอกเหนือจากเงินเดือนประจำ" (มติชน 18   ธันวาคม 2539)
5 กุมภาพันธ์ 2540
ได้กล่าวถึงเรื่องนายเสนาะกับนางจิตราว่าเรื่องที่เกิดขึ้นแม้เป็นเรื่องส่วนตัว แต่ถือว่าเสียหายต่อส่วนรวมและได้กล่าวว่า
"เป็นถึงเจ้าพ่อวังน้ำเย็นแต่ต้องมาหนีเจ้าแม่ก็แย่แล้ว" (ไทยโพสต์ 6 กุมภาพันธ์ 2540   หน้า 12)
19 มีนาคม 2540
ได้กล่าวถึงนายเฉลิมที่ได้หยุดพูดเรื่องต่างๆว่า "นายกฯไม่ควรไปห้าม
ร.ต.อ.เฉลิมพูด..น่าจะให้พูดต่อไปและผมก็ไม่เชื่อว่านายกฯจะห้าม แต่เป็นเพราะ
ร.ต.อ.เฉลิมจนด้วยเหตุผลและหลักฐานแล้วจึงไม่กล้าพูดต่อ" (สยามโพสต์ 20 มีนาคม 2540)
20 มีนาคม 2540
ได้กล่าวถึงเรื่องการสร้างรัฐสภาแห่งใหม่ โดยการใช้พื้นที่ของเมืองทองธานีว่า
"การใช้พื้นที่เมืองทองธานีสร้างรัฐสภาแห่งใหม่ มีความไม่ชอบมาพากลแน่นอน
เพราะทำไมต้องเอาพื้นที่ของบริษัทบางกอกแลนด์ และต้องเร่งรีบจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ  ซึ่งเป็นเรื่องที่ผิดระเบียบ
ผมเห็นว่าจะต้องมีการเตรียมกันมาก่อนแน่นอนถ้าจะทำให้โปร่งใสก็จะต้องทำตามระเบียบ"
(สยามโพสต์ 21 มีนาคม 2540)
--จบ--
ข่าวที่เกี่ยวข้อง