ประวัติย่อ  นายมงคล จงสุทธนามณี

ข่าวทั่วไป ประวัติบุคคล -- อังคารที่ 4 มีนาคม 2540 11:33:00 น.
เกิด                22 กรกฏาคม 2489
การศึกษา            มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนดรุณศึกษา

ที่อยู่                18/2 ซ.สุโขทัย 1 ถ.สุโขทัย สวนจิตรลดา

ดุสิต กทม. โทร.243-6858
872 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง
อ.เมือง จ.เชียงราย โทร.(053) 711-744
อาชีพ               นักการเมือง
พรรค               ชาติพัฒนา

ประสบการณ์          ส.ส. 2526, 2529, 2531, 2535/1, 2535/2, 2538, 2539

เลขานุการ รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2533
เครื่องราชอิสริยาภรณ์   ป.ช.
--สำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร--
ข่าวที่เกี่ยวข้อง