ประวัติย่อ พลตตำรวจเอกประมาณ อดิเรกสาร

ข่าวทั่วไป ประวัติบุคคล -- พุธที่ 1 มกราคม 2540 01:00:00 น.

ชื่อ                   : พลตตำรวจเอกประมาณ อดิเรกสาร

กลุ่มสาขาวิชา           : รัฐศาสตร์, การเมือง; สังคมศาสตร์, พาณิชยศาสตร์; นักการเมือง; พรรคชาติไทย

อาชีพปัจจุบัน            : สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ

สถานภาพสมรส          : สมรส   กับ คุณหญิงเจริญ (ชุณหะวัณ)     มีบุตร 3 คน   เป็นชาย3 คน

สัญชาติ                : ไทย
เชื้อชาติ               : ไทย
ศาสนา                : พุทธ

วันเกิด                : 31 ธันวาคม 2456,    ณ จ.สระบุรี ต.ปากเพรียว อ.เมือง

บิดา                  : นายเน้ย อดิเรกสาร
มารดา                : นางจี้ อดิเรกสาร

ที่อยู่ปัจจุบัน             : 31 ถ.พหลโยธิน ซอย 10 ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี

การศึกษา              :
มัธยมปีที่ 8 โรงเรียนเทพศิรินทร์
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
ประวัติการทำงาน        :
นายทหารปืนใหญ่ กองทัพบก ลพบุรี
ผุ้อำนวยการ องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม  2495
รัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงอุตสาหกรรม  2495
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม  2500
รองนายกรัฐมนตรี  2518, 2523-2526
รัฐมนตรีว่าการ  2518
รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  2519
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (สมัยพลเอกชาติชาย  ชุณหวัณ เป็นนายกรัฐมนตรี) 2531
รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงอุตสาหกรรม (สมัยพลเอกชาติชาย  ชุณหวัณ เป็นนายกรัฐมนตรี) 2533-2534
สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ  2501
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  2513, 2515, 2516
ผู้นำฝ่ายค้านในสภา  2526
พรรคการเมือง :
พรรคเสรีมนังคศิลา  2500
หัวหน้าพรรค 2516-2529, 2535-2537 พรรคชาติไทย  2518
ประธานที่ปรึกษาพรรค พรรคชาติไทย  2529-2534, 2537-
ประวัติการสมัครส.ส. :
2494--สระบุรี--ได้
2500(ก.พ.)--พรรคเสรีมนังคศิลา--สระบุรี--ได้
2500(ธ.ค.)--พรรคเสรีมนังคศิลา--สระบุรี--ได้
2518--พรรคชาติไทย--สระบุรี--ได้ (คะแนน 22,243)
2519--พรรคชาติไทย--สระบุรี--ได้ (คะแนน 36,255)
2519--พรรคชาติไทย--สระบุรี--ได้ (คะแนน 36,255)
2522--พรรคชาติไทย--สระบุรี--ได้ (คะแนน 33,565)
2526--พรรคชาติไทย--สระบุรี--ได้ (คะแนน 49,204)
2529--พรรคชาติไทย--สระบุรี--ได้ (คะแนน 74,466)
2531--พรรคชาติไทย--สระบุรี--ได้ (คะแนน 88,320)
2535(มี.ค.)--พรรคชาติไทย--สระบุรี--ได้ (คะแนน 103,905)
2535 (ก.ย.)--พรรคชาติไทย--สระบุรี--ได้ (คะแนน 90,789)
2538--พรรคชาติไทย--สระบุรี--ได้ (คะแนน 60,799)
ความชำนาญพิเศษ        : การทหาร
เครื่องราชอิสริยาภรณ์     : ม.ป.ช., มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
ท.จ.ว., ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ
เหตุการณ์ที่น่าสนใจ       :
21 กันยายน 2539
ได้แสดงความคิดเห็นที่นายกฯได้ประกาศจะลาออกว่า "ยังไม่ทราบว่า ใครจะมาเป็นายกฯ
ยังไม่ได้ประชุมพรรคแต่ผมเห็นว่า ในความเป็นจริงแล้ว ตำแหน่งนายกฯ
น่าจะเป็นของพรรคชาติไทย ในฐานะที่เป็นพรรคอันดับ 1 แต่พรรคร่วมรัฐบาล
อาจจะเอาใครก็ต้องดูกันเอง คงต้องหารือกันอีกครั้ง การต่อรองของ 6 พรรคร่วมรัฐบาล
ก็ต้องดูเสียงของแต่ละพรรค แต่จะมีการเสนอให้ผมเป็นนายกฯ หรือไม่
ยังไม่ทราบต้องถามลูกพรรคดูก่อน" (สยามโพสต์ 22 กันยายน 2539 หน้า 3)
8 ตุลาคม 2539
ได้ร้องไห้ จากที่นายเสนาะมาอำลาผู้ใหญ่ในพรรคชาติไทยไปรับตำแหน่งที่พรรคความหวังใหม่
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม       :
เทป   : POL80
--จบ--
ข่าวที่เกี่ยวข้อง