ประวัติย่อ  นายบุญช่วย ภู่จีนาพันธุ์ (ปรับปรุงครั้งที่ 1)

ข่าวทั่วไป ประวัติบุคคล -- จันทร์ที่ 15 ธันวาคม 2540 11:03:00 น.
เกิด                19 มีนาคม 2495
การศึกษา            มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนศิริวิทยา

ที่อยู่                164/1 ถ.ดำรงค์รักษ์ ป้อมปราบ กทม.

โทร. 282-4478  โทรสาร 281-9926
239 ถ.ห้างบุญเรือง-โขงขาว ต.บ้านแหวน
อ.หางดง จ.เชียงใหม่
โทร. (053) 441-777, 441-635
โทรสาร (053) 441-777
อาชีพ               นักการเมือง
พรรค               ชาติพัฒนา เชียงใหม่ เขต 2
ประสบการณ์          ส.ส. 2535/2, 2538, 2539
เลขานุการ รมต. ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 2537-2538
เครื่องราชอิสริยาภรณ์   ป.ม., ป.ช.
--สำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร--
-ธน-
ข่าวที่เกี่ยวข้อง