ประวัติย่อ  นายสำเภา ประจวบเหมาะ

ข่าวทั่วไป ประวัติบุคคล -- อังคารที่ 4 มีนาคม 2540 13:31:00 น.
เกิด                21 พฤษภาคม 2475
การศึกษา            มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนประจวบวิทยาลัย

ที่อยู่                9/13 หมู่บ้านธารแก้ว ถ.วงแหวนรอบนอก บางระมาด

ตลิ่งชัน กทม. โทร. 448-3666
452 ถ.กรุยบุรีสามัคคี ต.กุยบุรี อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
โทร. (032) 681-295-6
อาชีพ               นักการเมือง
พรรค               ความหวังใหม่

ประสบการณ์          ส.ส. 2519,2522,2526,2529,2531,2535/1,2535/2,2538,2539

ผช.เลขานุการ รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2531,
ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
เครื่องราชอิสริยาภรณ์   ท.ม.
--สำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร--
ข่าวที่เกี่ยวข้อง